VOLD KAN SE
 UD PÅ MANGE MÅDER

Vold kan være både fysisk, psykisk, stalking, seksuel, økonomisk, materiel og æresrelaterede konflikter.

Ofte optræder der flere former for vold i et voldelig parforhold. Fælles for dem er, at den, volden går ud over, bliver fysisk og psykisk nedbrudt.

Som udgangspunkt er det bedst, hvis du er udsat for partnervold, at du fortsætter dit ”normale” liv, dog med beskyttelse og sikkerhed, som vi kan give dig på Ellested Kvindekrisecenter.

Nogle kvinder har dog behov for at komme helt væk fra deres nærmiljø.

Andre kvinder kan fint passe deres daglige forpligtelser med arbejde og børn i skole og dagtilbud. Lad os høre dine fortællinger og behov, så kan vi sammen finde vejen ud af vold.

Mange voldsudsatte bliver udsat for flere former for vold samtidig.

Det voldelige forhold udvikles typisk over tid, og volden tiltager i hyppighed og grovhed. Et voldeligt forhold kan stå på i længere tid, ofte i årevis, 
imens volden langsomt tiltager og bliver værre.

FYSISK VOLD

Fysisk vold er en smertefuld og skræmmende virkelighed for mange kvinder i Danmark og rundt om i verden. Denne form for vold indebærer at blive udsat for fysisk mishandling eller overgreb af ens partner. Hos Ellestedet Kvindecenter er vi her for at hjælpe dig med at forstå, bryde ud af, og overvinde dette traume, som fysisk vold er.
LÆS MERE

PSYKISK VOLD

Psykisk Vold er angreb mod en persons integritet, tryghed og værdighed. Den kommer til udtryk som både verbale og nonverbale handlinger. Det er psykisk vold, når et menneske afvises, trues eller nedgøres igennem længere tid. 
LÆS MERE

STALKING

Stalking er en type adfærd og aktiviteter, der uønsket af kvinden gentages og forbliver vedvarende til trods for hendes modsigelser. Systematisk og vedvarende forfølgelse eller chikane.
LÆS MERE

SEKSUEL VOLD

Seksuel Vold voldtægt og andre seksuelle krænkelser, herunder tvungen prostitution. Direkte eller indirekte tvang til at udføre seksuelle handlinger, som en anden person ikke ønsker. Ubehagelig seksuel beføling. Forsøg på tvunget samleje. Gennemført tvunget samleje.
LÆS MERE

ØKONOMISK VOLD

Hvor manden overtager partnerens økonomi og råderet over egne midler. Eller optager lån og stifter gæld i hendes navn. Det kan også være at blive nægtet adgang til penge, at skulle aflevere penge, at tigge om penge til evt. mad, at skulle vise kvitteringer på alt, at blive tvunget til at optage gæld mm.
LÆS MERE

MATERIEL VOLD

Hvor manden bevidst ødelægger fysiske ejendele, som har betydning for partneren. At ødelægge den andens ejendele med vilje, at ødelægge ting for at skræmme, at rive tøj og private billeder i stykker, smadre en telefon mm.
LÆS MERE

ÆRESRELATERET KONFLIKTER

Tvangsægteskab og lignende undertrykkelse, social kontrol, genopdragelsesrejser, følelsesmæssig afpresning, udefrysning fra familien, verbale krænkelser, tvang og forbud mm.
LÆS MERE

VOLD MOD BØRN

Det kan være lige så skadeligt for et barn at være vidne til vold mod eksempelvis dets far eller mor, som hvis det selv bliver udsat for vold.
LÆS MERE

DIGITAL VOLD

Digital Vold ved brug af digitale sociale medier kan kvinden blive krænket ved deling af nøgenbilleder eller andet uønsket materiale. F. eks. Hurt core, hvor kvinder tvinges til at dele ekstremt ydmygende videoer, som deles videre i netværk af mænd, hvor kvindehad hyldes.
LÆS MERE

HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

RING NU: 51 15 65 66

Vi er et midlertidigt hjem. Et kvindekrisecenter for kvinder og børn, der har været udsat for vold. 

Du kan kontakte os – døgnet rundt.

Vi lytter til dig. Sammen finder vi ud af, om et ophold hos os er en god løsning for dig. Vi kan give dig råd og vejledning om, hvad du kan gøre i din situation.

Vi kan hjælpe dig med juridisk bistand, hjælpe dig med afklaring af beskæftigelse, karriere eller udfordringer på jobbet.  Vi hjælper dig med samværsordning eller andet, som måtte veje tungt i forbindelse med dine nære relationer.
FÅ 

HJÆLP 

NU
menumenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram