RN

BØRNENES PERSPEKTIV
Volden har store konsekvenser for børnene. Volden har ofte trukket opmærksomheden væk fra børnene og sat et entydigt fokus på relationen mellem de voksne. Børnene har i mange tilfælde ikke talt med nogen om den vold, de har oplevet i hverdagen. De kan have svært ved at skabe mening i den vold, de har været vidne til eller oplevet på egen krop, og fantasien tager over dér, hvor sprog og livserfaring efterlader et hul. Derfor er vi optagede af at lytte til og tale med børnene. Vi har generelt fokus på, hvordan vi bedst muligt støtter og styrker børnene. Når en kvinde med barn søger ophold på Ellested Kvindekrisecenter, vil børnene derfor være i fokus og vores ydelser er tilrettelagt, så både kvinder og børn modtager relevant hjælp, støtte og omsorg.

Erfaringer siger, at det er vigtigt, at du som forælder inviterer dit barn til at tale om de ting, de har set og oplevet. Nogle tænker, at barnet selv siger til. Sådan kan det også være, men ofte vil dit barn ikke sige noget direkte til dig som forælder. Det kan der være flere forskellige grunde til bl.a., at de er bange for at gøre dig ked af det, og at de er bange for konsekvenserne, og endelig fordi de let føler, at det er deres skyld!

PÅ ELLESTEDET HAR VI ANSAT EN BØRNEPÆDAGOG

På Ellestedet har vi ansat en børnepædagog til specielt at varetage børnenes interesser.
Børnepædagogen arbejder på at give børnene ro og tryghed, så de får mulighed for at tale om deres oplevelser og savnet af de personer, ting osv. som de har mistet.
Det er tilladt at tale om det, barnet er bange for og tale om utrygheden ved ikke at kende fremtiden. Det er vigtigt at bevare kontinuiteten i hverdagen trods den svære situation. På Ellestedet arbejder vi på at bevare relationer, og tilknytning til skole og daginstitution, ligesom trygheden i at møde den samme person på krisecentret hver dag, hvilket skaber ro og overskud hos børnene.

BARNET TILBYDES DETTE PÅ ELLESTEDET

 • Kontaktperson
 • Samtaler
 • Psykolog
 • Støtte til bevarelse af relationer
 • Pædagogiske aktiviteter
 • Eksternt samarbejde - f.eks. kontakt til institution, skole og andre offentlige tilbud
 • Forberede barnet på udflytning

 

Mor/forældre tilbydes:

 • Støtte til samvær og aktiviteter
 • Råd og vejledning vedr. barnet
 • Mor/barn-samtaler

PSYKOLOGHJÆLP TIL BØRN PÅ ELLESTEDET

Pr. 1. juli 2008 tilbydes psykologsamtaler til børn. Der tilbydes derfor psykologsamtaler til alle børn på Ellestedet uanset alder.
Psykologhjælpen ydes i henhold til Servicelovens § 109, stk. 5, som siger, alle børn uanset alder, som følger med deres mor på krisecenter skal ydes psykologbehandling - at yde hjælp til at håndtere de ofte voldsomme og traumatiserende oplevelser, barnet har været udsat for,
Psykologhjælpen skal tilbydes uanset opholdets varighed og tilbuddet skal iværksættes under selve opholdet på Ellestedet eller i umiddelbar forlængelse heraf.
Samtalerne varetages af en autoriseret psykolog.
Optimalt afvikles forløb med 1 ugentlig session, dette bestræbes prioriteret i forløbets opstart.
Børnene tilbydes 4-10 sessioner. Mor deltager ved den første samtale. Herefter er det psykologens skøn, hvorvidt det fortsat er hensigtsmæssigt, at mor deltager, eller om barnet skal have samtaler alene.

RYGSÆK TIL BØRN PÅ ELLESTEDET

Når børn flytter ind på Ellestedet, får de udleveret en rygsæk på vegne af Mary Fonden.
Rygsækken indeholder forskellige ting til barnet, eks. en bog, bamse og drikkedunk - afhængig af barnets køn og alder.
Mary Fonden har et tæt samarbejde med LEGO Fonden og LOKK (Landsorganisationen af Kvindekrisecentre) omkring dette projekt.
Kontakt os

Legeterapi med sand hjælper børn og unge med svære følelser

Børn og unge, der har været udsat for eller været vidne til vold i hjemmet, kan have traumer, som de skal have hjælp til at bearbejde. På Ellestedet har vi en børnepsykolog tilknyttet, som benytter den terapeutiske metode ‘sandplay’, når hun arbejder med børn, der har svære oplevelser med i bagagen. Sandplay udspiller sig som en fri og kreativ proces, der kan forbinde det ubevidste med det bevidste. Udgangspunktet er, at psyken under de rette omstændigheder kan heale sig selv.

Hvad er Sandplay?

Sandplay er en terapeutisk metode, der tager udgangspunkt i at psyken er i stand til at heale sig selv under visse forhold og rammer. Det er således muligt at bearbejde og behandle svare følelser og oplevelser.  Sandplay udspiller sig som en fri og kreativ proces, hvor vi kan forbinde det ubevidste til det bevidste. Metoden blev udviklet i 1950 erne af den schweiziske Dora Kalff.

Sandplay foregår i et terapeutisk rum med to sandkasser og en hel masse små figurer. Barnet/den unge kan vælge om han/hun vil arbejde i det våde eller tørre sand - eller begge.

Sandplay egner sig særlig godt til bern, fordi de her bliver mødt pa deres
pramisser og i deres univers - i det magiske og i legen.

Born og unge mangler ofte ord for de folelser og det kaos som fylder indeni. Derfor må vi først og fremmest møde barnet på dets egne præmisser. Med udgangspunkt i legen og et magisk univers kan terapeuten hjælpe barnet med at finde et udtryk for det, der er svært og kaotisk indeni.

Sandplay er særdeles velegnet til at bearbejde svare kriser og traumer, idet kommunikationen foregar via barnets/den unges indre sprog og i hans/hendes eget tempo. Igennem Sandplay vil barnets/den unges ressourcer og selward styrkes, og barnets/den unges syn pa sig selv og sin overden vil langsomt andre sig. Løsingerne opstår i de eventyr og historier bernene/de unge udvikler i sandkassen, i samarbejde med terapeuten.

Sandplay er et terapeutisk rum, hvor to sandkasser med vådt og tørt sand og en masse dyr og figurer danner rammen for terapien. På en blid og hensynsfuld måde hjælper terapeuten barnet med at finde ord og løsninger på svære følelser gennem de eventyr og historier, der opstår i sandkassen.

Mange forældre oplever, at barnet bliver mere rolig og glad efter et sandplay-forløb og bedre til at sætte ord på sine følelser.

Eksempel på et Sandplay forløb:

Der afholdes et opstartsmøde med forældrene uden barnet/den unge, hvor vi drøfter barnets/den unges ressourcer og udfordringer, samt formalet med forløbet. Forældrene tager en snak med deres barn/ung om at starte i Sandplay. Det er isar vigtigt, at de unge er med pa ideen.

Vi aftaler om barnet/den unge kommer alene i Sandplay, eller om forældrene er med i rummet. Vi planægger Sandplay sessionerne, som oftest foregar én gang om ugen.

Et Sandplay forlob plejer at strakke sig over 4-6 uger, alt efter behov.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

RING NU: 51 15 65 66

We are a temporary home. A women's crisis center for women and children who have experienced violence.

You can contact us - around the clock.

We listen to you. Together we will find out if a stay with us is a good solution for you. We can give you advice and guidance on what you can do in your situation.

We can help you with legal assistance, help you clarify your employment, career or challenges at work. We can help you with visitation arrangements or anything else that may weigh heavily on your close relationships.
I et voldeligt forhold er det ikke kun de fysiske skader, der forårsager den mest langvarige smerte. Økonomisk vold er en skjult form for overgreb, der kan have dybtgående og ødelæggende konsekvenser for dem, der udsættes for det. Men hvad er økonomisk vold, hvordan manifesterer det sig, og hvordan kan Ellestedet hjælpe dig, hvis du er fanget i et mønster af økonomisk kontrol og manipulation? Læs mere på ellestedet.dk

#ellestedet #kvindekrisecenterfyn #voldmodkvinde #økonomiskvold
Æresrelateret vold er en mørk og kompleks problematik, der berører mange samfund på globalt plan. Det er en type vold, der er dybt forankret i traditioner, kultur og sociale normer og påvirker især kvinder og unge piger.

Æresrelateret vold er et bred term, der omfatter forskellige former for overgreb og undertrykkelse, der udføres for at beskytte en families ære og opretholde traditionelle samfundsnormer. Det inkluderer:

Tvangsægteskaber
Social kontrol i parforhold og familier
Genopdragelsesrejser
Følelsesmæssig afpresning

Centralt for denne form for vold er begrebet "ære," hvor familiens omdømme er afhængig af familiemedlemmernes adfærd og opførsel.

#Ellestedet #kvindekrisecenter #æresrelateretvold #æresrelateredekonflikter #æresrelateretvoldogkontrol
"Ellestedet har betydet alt for mig. Jeg har virkelig fået professionel hjælp. Jeg er blevet fredet. Min stressramte krop har fået tid og ro til at komme ned i gear. Jeg er blevet forkælet med mad og massage.

Personalet er der for dig nat og dag. Jeg vil ønske at de, der sidder derhjemme i et voldeligt ægteskab, tør tage det skridt at komme her"

Fra en kvinde ❤️

#Ellestedet #kvindekrisecenter #liveftervold #kvinder #kvindekrisecenterfyn
I dag er det kvindernes kampdag, og det fejrer vi selvfølgelig også på Ellestedet
på vores egen stille måde. Den fynske countrysanger Maj-Britt Nikolajsen kommer forbi med sin guitar og sin varme stemme og gør os bløde om hjertet. Musikken minder os om, hvor stærke vi er, når vi støtter og hjælper hinanden i en svær tid.

#Ellestedet #IWD2024 #InspireInclusion #kvindekrisecenterfyn #støtkvinder
Er du god til at klippe eller kender du en, der er? Vi ønsker os en frivillig frisør, der vil komme en gang i mellem og trimme lokkerne på de kvinder, der opholder sig hos os i en længere periode, og som derfor trænger til at få gjort lidt ved det ydre for at få det bedre i det indre. Er det dig eller en, du kender, så hører vi meget gerne fra dig.

#Ellestedet #frisør #kvindekrisecenter #frivillig #kontaktos #kvinderkrisecenterfyn
Vores grafiker har været på spil og prydet kontorgangen med læsestof om voldsspiralen, de forskellige former for vold, og hvilke værdier Ellestedet står for i vores arbejde med at styrke kvinderne til et liv uden vold. 

#Ellestedet #kvindekrisecenter #livudenvold #kvinder
Vi vinker farvel til endnu en kvinde og siger tak, 
fordi vi var det rigtige sted for hende at gå i vinterhi.
Nu er hun blevet fejret med kage og klappet ud af døren af os 
og alle de andre kvinder på Ellestedet. Meget stærkere og gladere,
end da hun kom.

#Ellestedet #Tak #vitakkerdig #kvinderkrisecenterfyn
I fredags kom vi på en rejse mod solen i det heliotropiske univers, på Modul 5 i uddannelsen, som også indgår i projektet af samme navn: En naturlig tilgang til arbejdet med sårbare medmennesker. Denne gang blev der kastet lys på hvorledes en positiv og konstruktiv ontologi og habitus er den nødvendige drivkraft, som gør det muligt at arbejde vedholdende, omsorgsfuldt og effektivt i det relationelle/socialfaglige arbejde, herunder med den viden og de værktøjer der har været i spil på de tidligere moduler. Vi fik et indblik i vores tankestrømme, negativitetsbias, og hvordan man aktivt kan præge hjernen til at tænke mere positivt og konstruktivt. Alt dette har en afgørende betydning i arbejdet med andre mennesker, såvel som for arbejdsmiljøet og naturligvis ens egen trivsel og udvikling som medarbejder/menneske. Det var intenst, tankevækkende og relevant. Vi sluttede af og gik derfra med en oplevelse af at have åbnet op for noget meget vigtigt, som nu skal have lov at vokse sig stærkere og stærkere. 
Vi ser nu frem til 6 måneders udforskende arbejde med temaerne fra de 5 moduler og til langsomt at integrere det i vores arbejde på Ellestedet, til gavn for vores beboere.
Vi vil sammen med vores samarbejdspartner Natur og Eksistens løbende opdatere fra denne proces via SoMe, men er du mere nysgerrig på uddannsen og projektet det indgår i, så er du mere end velkommen til at kontakte os. 

#Ellestedet #Kvindekrisecenter #krisecenterfyn #naturogeksistens


HJÆLP

NU
menumenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram