Hvad tilbyder vores forsorgshjem?

Formål med vores forsorgshjem

Et ophold på EKF har til formål at hjælpe kvinder ud af hjemløshed samt at sørge for, at den enkelte kvinde opnår størst mulig selvstændighed i sit eget liv. Det tilstræbes at styrke kvindernes erkendelse af fysiske, kognitive og sociale ressourcer og udfordringer.

Et forsorgshjem med en stærk vision

På EKF er visionen: ”kvinden først”, hvilket danner basis for en anerkendende kommunikation og individuel tilgang til hver enkelt kvinde og hendes ønsker og behov. Derved dannes et grundlag for at kunne yde den bedst mulige støtte, så kvinden kan tage ansvar for eget liv og fremtid. Vi er her ikke for at fordømme den enkelte kvindes livssituation, og vi ønsker kun at rådgive og hjælpe inden for de rammer, som kvinden giver os lov til. Hos os er det kvinden, der er i fokus.

Vores forsorgshjems værdier

Indflydelse, tillid, ordentlighed og professionalisme
Værdierne danner grundlag for tilgangen i det daglige arbejde og ses i samværet med kvinden. Med udgangspunkt i kvindens ønsker og behov skabes forudsætninger for, at kvinden kan træffe reelle valg ud fra egne ressourcer og dermed tage ansvar for eget liv.

Formål med vores forsorgshjem

Vi ønsker at hjælpe kvinderne med afsæt i en stærk faglighed og erfaring inden for feltet. Vores personale bliver hele tiden efteruddannet og opdateret, så de konstant er med på nye statistikker, metoder og tilgange til at hjælpe både kvinderne og deres børn bedst videre i livet. 

Rammerne der arbejdes ud fra indebærer bl.a.

  • En anerkendende tilgang
  • En empowerment tilgang
  • Housing First
  • Narrativ tilgang
  • Relationspædagogisk tilgang
  • Ressourceorienteret tilgang

HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

RING NU: 51 15 65 66

Vi er et midlertidigt hjem. Et kvindekrisecenter for kvinder og børn, der har været udsat for vold. 

Du kan kontakte os – døgnet rundt.

Vi lytter til dig. Sammen finder vi ud af, om et ophold hos os er en god løsning for dig. Vi kan give dig råd og vejledning om, hvad du kan gøre i din situation.

Vi kan hjælpe dig med juridisk bistand, hjælpe dig med afklaring af beskæftigelse, karriere eller udfordringer på jobbet.  Vi hjælper dig med samværsordning eller andet, som måtte veje tungt i forbindelse med dine nære relationer.
FÅ 

HJÆLP 

NU
menumenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram