ELLESTED KVINDEFORSORGSHJEM 

EKF er et forsorgshjem og herberg i henhold til servicelovens § 110, der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som ikke har, eller ikke kan opholde sig i egen bolig.
EKF er normeret med 8 fleksible § 110 pladser.


FORMÅL MED YDELSEN

Et ophold på EKF har til formål at hjælpe kvinderne ud af hjemløshed samt, at den enkelte kvinde opnår størst mulig selvstændighed i eget liv. Det tilstræbes at styrke kvindernes erkendelse af fysiske, kognitive og sociale ressourcer og udfordringer.

VISION

På EKF er visionen: ” kvinden først”, hvilket danner basis for en anerkendende kommunikation og individuel tilgang til hver enkelt kvinde og hendes ønsker, og behov. Derved dannes et grundlag for at kunne yde den bedst mulige støtte, så kvinden kan tage ansvar for eget liv og fremtid.

VÆRDIER

Indflydelse, Tillid, Ordentlighed og professionalisme.
Værdierne danner grundlag for tilgangen i det daglige arbejde og ses i samværet med kvinden. Med udgangspunkt i kvindens ønsker og behov skabes forudsætninger for, at kvinden kan træffe reelle valg ud fra egne ressourcer og dermed tage ansvar for eget liv.

FAGLIGE TILGANGE

Rammerne der arbejdes ud fra indebærer bl.a.

 • Anerkendende tilgang
 • Empowerment tilgang
 • Housing First
 • Narrativ tilgang
 • Relations pædagogisk tilgang
 • Ressourceorienteret tilgang
METODER
Strukturerede samtaler såvel som forsorgsscreening og sundhedsredning er grundlaget for at støtte Kvinderne i at tage ansvar for eget liv og blive i stand til at vende problemer og begrænsninger til muligheder og udfordringer. Kvinderne støttes til selv at finde løsninger til håndtering af problemstillingerne.

Træning i sociale færdigheder er medvirkende til gøre hverdagen forudsigelig og genkendelig for kvinderne, hvis liv bl.a. har været præget af kaos. Der er fokus på relationerne mellem kvinderne og personalet, men også kvinderne imellem. Kvinderne skal tilbydes aktiviteter og beskæftigelse, så de kan etablere en indholdsrig hverdag og udnytte og styrke deres kompetencer. Der er mulighed for social træning i flere sammenhænge bl.a. ved fælles kaffe og spisepauser m.m.
OPHOLDSPLAN
Opholdsplanen udarbejdes i samarbejde med kvinden som led i den udredning og afklaring, der er nødvendig for at opsætte et fælles mål. Opholdsplanen beskriver bla. optagelsesårsagen, social anamnese, helbredsproblemer, offentligt netværk, og ikke mindst en foreløbig beskrivelse af kvindens støttebehov og fremtidsplaner.

Opholdsplanen danner ofte grundlaget for et mere formelt samarbejde med kommen, og kan evt. inddrages i udarbejdelsen af kvindens § 141-handleplan.
HJÆLP TIL KONTAKT TIL OFFENTLIGE OG PRIVATE NETVÆRK:
Hvis kvinden har behov, og ønske om kontakt til offentlige myndigheder tilbydes socialfaglig støtte til opfølgning af aftaler og møder.
Kvinden støttes i at (gen)etablere kontakt til familie eller øvrigt netværk.
EKF tillader at der medbringes kæledyr.
PERSONALESAMMENSÆTNING
EKF har en tværfaglig sammensætning socialfaglige personaler. Der er ligeledes tilknyttet servicefunktion og administrativt personale.
Den daglige normering er organiseret med 2 døgnpersonaler i alle vagter.

Derudover er kok, handy man og administrativt personale til rådighed i dagtimerne.
EKF tilbyder:
 • Døgndækket omsorg og pleje med personale, som er uddannet til at håndtere komplekse situationer. Ved indskrivning igangsætter personalet en aktiv tværfaglig indsats som kan indebære døgnovervågning de første dage.
 • Der tilbydes NADA.
 • Sundhed, kost og motion: Under opholdet støttes kvinderne i at deltage i måltiderne, og de tilbydes vejledning i ernæring.
 • EKF råder over et motionsrum samt udendørsarealer, som giver mulighed for motion.
 • Lægeligt samarbejde:

Nødvendig medicin og medicinsk behandling tilrettelægges sammen med egen læge eller

andre lægefaglige samarbejdspartnere.

Kvindens helbredstilstand screenes, og både den fysiske og mentale tilstand er i fokus under hele forløbet.

BESKÆFTIGELSE
Så snart kvinden er i stand til det, afholdes en samtale, hvor kontaktpersonen sammen med kvinden laver aftaler om kvindens deltagelse i beskæftigelse eller aktiviteter, der kan medvirke til at etablere en sammenhængende hverdag under opholdet.
Formålet med beskæftigelsestilbuddet er at etablere en døgnrytme indeholdende arbejde og fritid. Kvinden og kontaktperson afklarer, hvilke muligheder den enkelte kvinde har for at deltage i beskæftigelse under opholdet. Afhængig af den enkelte kvindes fysiske og psykiske ressourcer, ønsker og muligheder udarbejdes en beskæftigelsesaftale.
Beskæftigelsestilbud omfatter:
Rengøring og køkkenarbejde
Fritidsaktiviteter omfatter motionsrum, gåture, tv-stue og spil.
Kvinden opfordres og motiveres til at deltage og gøre brug af disse muligheder.
EGENBETALING
Under opholdet betaler kvinderne ikke for kost. Evt. betaling for logi opkræves af kvindernes kommune.
KONTAKT

HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

RING NU: 51 15 65 66

We are a temporary home. A women's crisis center for women and children who have experienced violence.

You can contact us - around the clock.

We listen to you. Together we will find out if a stay with us is a good solution for you. We can give you advice and guidance on what you can do in your situation.

We can help you with legal assistance, help you clarify your employment, career or challenges at work. We can help you with visitation arrangements or anything else that may weigh heavily on your close relationships.
I et voldeligt forhold er det ikke kun de fysiske skader, der forårsager den mest langvarige smerte. Økonomisk vold er en skjult form for overgreb, der kan have dybtgående og ødelæggende konsekvenser for dem, der udsættes for det. Men hvad er økonomisk vold, hvordan manifesterer det sig, og hvordan kan Ellestedet hjælpe dig, hvis du er fanget i et mønster af økonomisk kontrol og manipulation? Læs mere på ellestedet.dk

#ellestedet #kvindekrisecenterfyn #voldmodkvinde #økonomiskvold
Æresrelateret vold er en mørk og kompleks problematik, der berører mange samfund på globalt plan. Det er en type vold, der er dybt forankret i traditioner, kultur og sociale normer og påvirker især kvinder og unge piger.

Æresrelateret vold er et bred term, der omfatter forskellige former for overgreb og undertrykkelse, der udføres for at beskytte en families ære og opretholde traditionelle samfundsnormer. Det inkluderer:

Tvangsægteskaber
Social kontrol i parforhold og familier
Genopdragelsesrejser
Følelsesmæssig afpresning

Centralt for denne form for vold er begrebet "ære," hvor familiens omdømme er afhængig af familiemedlemmernes adfærd og opførsel.

#Ellestedet #kvindekrisecenter #æresrelateretvold #æresrelateredekonflikter #æresrelateretvoldogkontrol
"Ellestedet har betydet alt for mig. Jeg har virkelig fået professionel hjælp. Jeg er blevet fredet. Min stressramte krop har fået tid og ro til at komme ned i gear. Jeg er blevet forkælet med mad og massage.

Personalet er der for dig nat og dag. Jeg vil ønske at de, der sidder derhjemme i et voldeligt ægteskab, tør tage det skridt at komme her"

Fra en kvinde ❤️

#Ellestedet #kvindekrisecenter #liveftervold #kvinder #kvindekrisecenterfyn
I dag er det kvindernes kampdag, og det fejrer vi selvfølgelig også på Ellestedet
på vores egen stille måde. Den fynske countrysanger Maj-Britt Nikolajsen kommer forbi med sin guitar og sin varme stemme og gør os bløde om hjertet. Musikken minder os om, hvor stærke vi er, når vi støtter og hjælper hinanden i en svær tid.

#Ellestedet #IWD2024 #InspireInclusion #kvindekrisecenterfyn #støtkvinder
Er du god til at klippe eller kender du en, der er? Vi ønsker os en frivillig frisør, der vil komme en gang i mellem og trimme lokkerne på de kvinder, der opholder sig hos os i en længere periode, og som derfor trænger til at få gjort lidt ved det ydre for at få det bedre i det indre. Er det dig eller en, du kender, så hører vi meget gerne fra dig.

#Ellestedet #frisør #kvindekrisecenter #frivillig #kontaktos #kvinderkrisecenterfyn
Vores grafiker har været på spil og prydet kontorgangen med læsestof om voldsspiralen, de forskellige former for vold, og hvilke værdier Ellestedet står for i vores arbejde med at styrke kvinderne til et liv uden vold. 

#Ellestedet #kvindekrisecenter #livudenvold #kvinder
Vi vinker farvel til endnu en kvinde og siger tak, 
fordi vi var det rigtige sted for hende at gå i vinterhi.
Nu er hun blevet fejret med kage og klappet ud af døren af os 
og alle de andre kvinder på Ellestedet. Meget stærkere og gladere,
end da hun kom.

#Ellestedet #Tak #vitakkerdig #kvinderkrisecenterfyn
I fredags kom vi på en rejse mod solen i det heliotropiske univers, på Modul 5 i uddannelsen, som også indgår i projektet af samme navn: En naturlig tilgang til arbejdet med sårbare medmennesker. Denne gang blev der kastet lys på hvorledes en positiv og konstruktiv ontologi og habitus er den nødvendige drivkraft, som gør det muligt at arbejde vedholdende, omsorgsfuldt og effektivt i det relationelle/socialfaglige arbejde, herunder med den viden og de værktøjer der har været i spil på de tidligere moduler. Vi fik et indblik i vores tankestrømme, negativitetsbias, og hvordan man aktivt kan præge hjernen til at tænke mere positivt og konstruktivt. Alt dette har en afgørende betydning i arbejdet med andre mennesker, såvel som for arbejdsmiljøet og naturligvis ens egen trivsel og udvikling som medarbejder/menneske. Det var intenst, tankevækkende og relevant. Vi sluttede af og gik derfra med en oplevelse af at have åbnet op for noget meget vigtigt, som nu skal have lov at vokse sig stærkere og stærkere. 
Vi ser nu frem til 6 måneders udforskende arbejde med temaerne fra de 5 moduler og til langsomt at integrere det i vores arbejde på Ellestedet, til gavn for vores beboere.
Vi vil sammen med vores samarbejdspartner Natur og Eksistens løbende opdatere fra denne proces via SoMe, men er du mere nysgerrig på uddannsen og projektet det indgår i, så er du mere end velkommen til at kontakte os. 

#Ellestedet #Kvindekrisecenter #krisecenterfyn #naturogeksistens


HJÆLP

NU
menumenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram