HVORDAN ER DET AT ARBEJDE HOS ELLESTEDET

Ellestedet

En ny start for voldsudsatte kvinder og børn

At arbejde hos Ellestedet er mere end bare et job. Det er en mulighed for at være kreativ og designe håb for forandring, for de kvinder og børn der står i en svær livssituation, efter at have været udsat for vold eller trusler om vold. Som filosoffen Løgstrup så fint beskriver det ”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han (hun) holder noget af dets liv i sin hånd”. På Ellestedet er vi meget bevidste om at vi netop holder hinanden i hænderne, og vi oplever at det i sandhed er livsforandrende at arbejde hos os.
Vi er en stolt socialfaglig virksomhed på en mission for at tilbyde kvinder og børn et frit og trygt liv uden vold. Vi tænker helhedsorienteret og kreativt, og vi venter ikke på forandringen - vi skaber den sammen med de kvinder og børn som kommer til os. Derfor er vi også hele tiden opmærksomme på udviklingsområder i egen praksis, i forhold til samarbejdet med andre aktører og det omkringliggende samfund. Dette forudsætter at vi er ærlige og nysgerrige også på vores egen faglighed og virkelighed, så vi hele tiden styrker vores eget fundament, samt tilpasser os de krav, tendenser og behov vi møder i arbejdet. Vi orienterer os i den nyeste forskning, har et bredt fagligt samarbejde og igangsætter også selv initiativer, med det formål at optimere den faglige praksis på området generelt.

VORES MEDARBEJDER SIGER

vores medarbejdere

Ellestedets vigtigste ressource er vores dygtige medarbejdere. Vi ønsker at tilsikre at alle medarbejdere kan opnå en sund balance mellem arbejdsliv og privatliv, som kan understøtte medarbejderes nuværende prioriteter og sætte lys på deres næste skridt. Vi arbejder hele tiden på at bidrage til at få det bedste frem i alle vores medarbejdere, idet vi tilbyder muligheder for udvikling. Dette sker bl.a. i det daglige samarbejde, herunder med ledelsen, igennem uddannelse og fast supervision. Det er især vigtigt for os at alle der arbejder på Ellestedet oplever at have et stort fagligt råderum og styrkes i at være handlekraftige. Det skal være trygt at fremsætte idéer, at give sin mening til kende, at kunne vise sig sårbar og at igangsætte initiativer. På denne måde skaber vi rum for at hver enkelt medarbejder kan anvende sit fulde potentiale og udvikle sig på bedste vis. På daglig basis omsættes denne individuelle styrke og passion, til teamwork og fælles drivkraft.
Vi vil gerne være kendt for at være en tryg, rummelig og ansvarlig arbejdsplads med masser af hjertevarme, latter og livsglæde. Vores værdier er ikke blot skueværdier, men integrerede i den måde vi arbejder på. For os er det at være troværdige, inspirerede og nærværende i arbejdet med vores medmennesker.

Takket være vores medarbejdere er vi stolte over at have opnået Great Place to Work-certificering®™ 2023-2024.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

RING NU: 51 15 65 66

Vi er et midlertidigt hjem. Et kvindekrisecenter for kvinder og børn, der har været udsat for vold. 

Du kan kontakte os – døgnet rundt.

Vi lytter til dig. Sammen finder vi ud af, om et ophold hos os er en god løsning for dig. Vi kan give dig råd og vejledning om, hvad du kan gøre i din situation.

Vi kan hjælpe dig med juridisk bistand, hjælpe dig med afklaring af beskæftigelse, karriere eller udfordringer på jobbet.  Vi hjælper dig med samværsordning eller andet, som måtte veje tungt i forbindelse med dine nære relationer.
FÅ 

HJÆLP 

NU
menumenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram