Vi støtter dine børn

Når en kvinde bliver indlogeret hos os, får kvindens kommune besked hurtigst muligt og senest tre dage efter indskrivningen. Dette indbefatter også kvindens barn eller børn, og herunder kan du læse mere om, hvordan vi særligt støtter børnene i denne situation.

Samarbejde, imødekommenhed og vedholdenhed er vores tre kerneværdier. Dette afspejles helt konkret på den måde vi arbejder med de børn som i følgeskab af deres mor kommer på besøg hos os. Vi er helt overbeviste om, at kvinderne for deres børn ønsker en fremtid med nære relationer, der ikke er præget af vold.
Hos Ellestedet skaber vi derfor trygge rammer for børnene, og støtter dem i at sætte ord på deres oplevelser. Vi ønsker et tæt samarbejde med den enkelte kommune for at sikre at barnet ikke igen skal udsættes for vold i hjemmet eller for vold på sig selv. Vi skaber i samarbejde med kommunen fleksible løsninger for mor og barn, og disse løsninger er ofte defineret ud fra kvindens opholdsplan hos os.
Vi samarbejder ligeledes med andre fagpersoner for at sikre en helhedsorienteret løsning for barnet. Derfor har vi ansat en børnepædagog som udelukkende står til rådighed for at varetage barnets interesser. Sammen skaber de et trygt rum, hvor barnet kan sætte ord på de ting, som er svært. Det kan fx være gennem ‘sandplay’ hvor barnet og børnepædagogen leger oplevelserne ud, hvor både bevidstheden og underbevidstheden får en stemme i en uformel leg.
Det er ofte børnene der er de store tabere i denne omvæltning, da de måske endnu ikke har sproget til at give udtryk for, hvad de har været udsat for eller vidne til.

Desuden tilbyder vi også psykologsamtaler til børn i alle aldre. Det vil ofte være en ugentlig session, hvor en autoriseret psykolog på baggrund af samtalerne vil lave en vurdering af, hvad næste skridt for barnet er. Forløbet hos psykologen kan både igangsættes under opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf.
Vigtigst i hele tankegangen er, at alle rundt om kvinden og barnet, socialrådgiver, pædagoger, frivillige, lærere og andre relevante personer, deltager i det samme fælles hele og taler sammen, for at stå sammen om kerneopgaven.Vi ser kvinder og børn som eksperter i eget liv, og der bliver derfor aldrig truffet en beslutning på vegne af barnet uden samtykke fra moderen og med fagligt belæg fra vores fagpersoner.
Vi synliggør voldsproblematikker gennem oplysning og kampagner.

Vi nedbryder tabuer om voldsramte kvinder og deres børn.

Vi yder hjælp til selvhjælp.

Vi er opmærksomme på samfundsforandringer.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

RING NU: 51 15 65 66

Vi er et midlertidigt hjem. Et kvindekrisecenter for kvinder og børn, der har været udsat for vold. 

Du kan kontakte os – døgnet rundt.

Vi lytter til dig. Sammen finder vi ud af, om et ophold hos os er en god løsning for dig. Vi kan give dig råd og vejledning om, hvad du kan gøre i din situation.

Vi kan hjælpe dig med juridisk bistand, hjælpe dig med afklaring af beskæftigelse, karriere eller udfordringer på jobbet.  Vi hjælper dig med samværsordning eller andet, som måtte veje tungt i forbindelse med dine nære relationer.
FÅ 

HJÆLP 

NU
menumenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram