Vi støtter diversitet og inklusion

Diversitet handler om at repræsentere forskellige grupper, og inklusion handler om at inkludere forskellige grupper, så alle ligeværdigt deltager i et fællesskab. Netop dette har vi stort fokus på hos Ellestedet Kvindekrisecenter. Det gør sig både gældende blandt vores medarbejdere, men særligt hos de kvinder, som har brug for vores hjælp. Vi støtter kulturel diversitet, neurodiversitet, racediversitet, psykisk diversitet og kønsdiversitet.

Vi støtter diversitet og inklusion

Nogle kvinder, der oplever former for undertrykkelse og diskrimination, kan stå over for yderligere barrierer, når det kommer til at afsløre misbrug og finde hjælp. For eksempel kvinder fra sorte og etniske minoritetsfællesskaber, flygtninge og asylansøgere, dem der oplever æresrelateret vold, tvangsægteskab eller kvindelig kønslemlæstelse, transkønnede kvinder eller ikke-binære personer, gravide, ældre eller yngre kvinder og handicappede kvinder.

Vi tager forskellige hensyn alt afhængig af kvindens behov

Hvad er neurodiversitet?

Neurodiversitet refererer til de forskellige måder, hjernen kan fungere og fortolker information på. Det fremhæver, at folk tænker forskelligt, har forskellige interesser og motivationer, og er naturligt bedre til nogle ting og dårligere til andre. De fleste mennesker er neurotypiske, hvilket betyder, at hjernen fungerer og behandler information på den måde, som samfundet forventer.

Hvordan nærmer vi os neurodiversitet på Ellestedet?

Et team er bedst, når det består af mennesker, der tænker forskelligt fra hinanden. At have forskellige erfaringer, baggrunde, styrker og svagheder hjælper os med at løse udfordringer og finde løsninger for de kvinder, som har brug for vores hjælp. Neurodiversitet betyder ganske enkelt, at vi bringer noget unikt til bordet. Vi støtter neurodiversitet både blandt vores ansatte og de kvinder, vi arbejder med. Kvinder med indlæringsvanskeligheder, forskellige behov og/eller som er på autismespektret, har langt større risiko for at blive udsat for et komplekst traume, seksuel udnyttelse og misbrug. Denne gruppe står over for mange andre barrierer og kan have brug for yderligere støtte. En støtte som vi tilbyder her på Ellestedet.

Hvordan nærmer vi os neurodiversitet på Ellestedet?Vold i hjemmet og misbrug kan forekomme i mange forskellige former, og ofte involverer det flere gerningsmænd. Mange kvinder, især dem fra etniske minoriteter eller med særlige religiøse baggrunde, oplever, at deres race og religion ikke kun gør deres oplevelser af vold værre, men også bidrager til yderligere vanskeligheder. Kvinderne oplever ofte, at frygten for racisme, og de faktiske oplevelser af racisme får dem til at undlade at tale om deres oplevelser og søge hjælp, da de frygter yderligere stigmatisering eller misforståelser. På grund af flere niveauer af diskrimination oplever kvinder fra sorte og etniske minoritetsfællesskaber, flygtninge og asylansøgere samt dem, der oplever æresrelateret vold, tvangsægteskab eller kvindelig kønslemlæstelse, større isolation og yderligere barrierer for at få adgang til hjælp og støtte. Vi stræber efter at sikre, at kvinder af enhver, ingen eller hvilken som helst tro eller religion eller enhver etnisk baggrund har lige adgang til støtte og hjælp på et krisecenter.

Kvinder med et fysisk handicapKvinder, der lider af et fysisk handicap, er mere tilbøjelige til at blive udsat for misbrug end kvinder uden handicap, og det samme gælder for kvinder i døvefællesskabet. Ellestedet er åbent for alle kvinder og sikrer, at de bliver set, hørt og støttet.

Medlemmer af LGBT+

Transpersoner kan opleve vold i hjemmet fra en partner af samme eller modsatte køn, og dette kan ske uanset kønsidentiteten hos nogen af parterne. I nogle tilfælde vil misbrugere bruge processen med 'at springe ud' eller transition som en yderligere form for kontrol. Dette kan være særligt vanskeligt, når der er børn involveret. Transpersoner kan også opleve misbrug fra familiemedlemmer. Hvis nogen oplever misbrug fra deres familie, kan dette ske efter, at de er sprunget ud, under transition, eller når de indgår i et forhold, hvor enten den ene eller begge partnere er transkønnede.

Vi anerkender, at der er forskellige synspunkter vedrørende køn og kønsidentitet, og vi er forpligtede til en tilgang, der er lydhør og respektfuld over for netop dette. Vores krisecenter er forbeholdt kvinder.

Vi arbejder hen imod at sikre, at vores tjenester er tilgængelige, lydhøre og passende for LGBT+ personer.

Gravide

Forskning og erfaring viser, at vold i hjemmet og misbrug ofte begynder under graviditeten og derefter eskalerer, som graviditeten udvikler sig i tiden efter fødslen. Vold og misbrug under graviditet sætter en gravid kvinde og hendes ufødte barn i fare. Det øger risikoen for spontan abort, infektion, for tidlig fødsel, lav fødselsvægt, fosterskader og fosterdød. Faktisk har vold i hjemmet og misbrug overhalet gestationel diabetes og præeklampsi som den førende årsag til fosterdød (SafeLives).

Vi inkluderer kvinderne

Vi sigter mod at tilbyde alle vores tjenester på en tilgængelig måde. Det gør vi helt konkret ved at:

  1. Tilbyde tolke for forskellige sprog inklusive engelsk, arabisk, polsk, ukrainsk
  2. Tage kontakt til tegnsprogstolke for dem kvinder med høreproblemer
  3. Være et kørestolsvenligt krisecenter, hvor kvinderne kan få adgang til hele etablissementet på en etage
  4. Have et rum tilgængeligt med et kørestolsvenligt badeværelse

Vi sigter mod at imødekomme kvindernes behov på alle niveauer. Har du specifikke behov, bedes du kontakte os for at se, hvilken støtte vi kan tilbyde dig.

 

HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

RING NU: 51 15 65 66

We are a temporary home. A women's crisis center for women and children who have experienced violence.

You can contact us - around the clock.

We listen to you. Together we will find out if a stay with us is a good solution for you. We can give you advice and guidance on what you can do in your situation.

We can help you with legal assistance, help you clarify your employment, career or challenges at work. We can help you with visitation arrangements or anything else that may weigh heavily on your close relationships.
I et voldeligt forhold er det ikke kun de fysiske skader, der forårsager den mest langvarige smerte. Økonomisk vold er en skjult form for overgreb, der kan have dybtgående og ødelæggende konsekvenser for dem, der udsættes for det. Men hvad er økonomisk vold, hvordan manifesterer det sig, og hvordan kan Ellestedet hjælpe dig, hvis du er fanget i et mønster af økonomisk kontrol og manipulation? Læs mere på ellestedet.dk

#ellestedet #kvindekrisecenterfyn  #voldmodkvinde #økonomiskvold
Æresrelateret vold er en mørk og kompleks problematik, der berører mange samfund på globalt plan. Det er en type vold, der er dybt forankret i traditioner, kultur og sociale normer og påvirker især kvinder og unge piger.

Æresrelateret vold er et bred term, der omfatter forskellige former for overgreb og undertrykkelse, der udføres for at beskytte en families ære og opretholde traditionelle samfundsnormer. Det inkluderer:

Tvangsægteskaber
Social kontrol i parforhold og familier
Genopdragelsesrejser
Følelsesmæssig afpresning

Centralt for denne form for vold er begrebet "ære," hvor familiens omdømme er afhængig af familiemedlemmernes adfærd og opførsel.

#Ellestedet #kvindekrisecenter #æresrelateretvold #æresrelateredekonflikter #æresrelateretvoldogkontrol
"Ellestedet har betydet alt for mig. Jeg har virkelig fået professionel hjælp. Jeg er blevet fredet. Min stressramte krop har fået tid og ro til at komme ned i gear. Jeg er blevet forkælet med mad og massage.

Personalet er der for dig nat og dag. Jeg vil ønske at de, der sidder derhjemme i et voldeligt ægteskab, tør tage det skridt at komme her"

Fra en kvinde ❤️

#Ellestedet #kvindekrisecenter #liveftervold #kvinder #kvindekrisecenterfyn
I dag er det kvindernes kampdag, og det fejrer vi selvfølgelig også på Ellestedet
på vores egen stille måde. Den fynske countrysanger Maj-Britt Nikolajsen kommer forbi med sin guitar og sin varme stemme og gør os bløde om hjertet. Musikken minder os om, hvor stærke vi er, når vi støtter og hjælper hinanden i en svær tid.

#Ellestedet #IWD2024 #InspireInclusion #kvindekrisecenterfyn #støtkvinder
Er du god til at klippe eller kender du en, der er? Vi ønsker os en frivillig frisør, der vil komme en gang i mellem og trimme lokkerne på de kvinder, der opholder sig hos os i en længere periode, og som derfor trænger til at få gjort lidt ved det ydre for at få det bedre i det indre.  Er det dig eller en, du kender, så hører vi meget gerne fra dig.

#Ellestedet #frisør #kvindekrisecenter #frivillig #kontaktos #kvinderkrisecenterfyn


HJÆLP

NU
menumenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram