Sådan arbejder vi

Hos Ellestedet mener vi, at vold er fuldkommen uacceptabelt og ikke på nogen måde kan retfærdiggøres. Vi mener, at alle har ret til et liv uden vold, og derfor arbejder vi for at synliggøre de bagvedliggende tematikker, der får mænd til at være voldelige mod kvinder og børn.

Hvem er vi?

  • Ellestedet er et innovativt krisecenter med 20 pladser til kvinder og børn fra hele landet, der tilbyder akut beskyttelse til dig, der har været udsat for vold eller trusler 
  • Vi arbejder i henhold til Servicelovens § 109
  • Vi ønsker at oplyse om og aftabuisere de eksisterende voldstyper 

Vores værdigrundlag

Vores værdier afspejles hver dag i vores arbejde og er: 

  1. Samarbejde
  2. Imødekommenhed
  3. Vedholdenhed

Det er vores vision, at kvinder og børn, der har haft ophold på Ellested Kvindekrisecenter, fremadrettet vil leve et liv uden vold i deres nære relationer. Ved at skabe trygge rammer for kvinderne og børnene samt støtte dem i at få fokus på eget værd og egen handlekraft, tror vi på, at vi nærmer os visionens fordring.

Vi vægter et tæt samarbejde med relevante myndigheder højt

Vi ønsker et tæt samarbejde med den enkelte kommune omkring udvikling af fleksible løsninger for den voldsudsatte kvinde og hendes eventuelle børn. Rammen og indholdet for de fleksible løsninger vil være defineret med udgangspunkt i kvindens opholdsplan og optimalt set kombineret med den kommunale handleplan i de tilfælde, hvor sådan en foreligger.


Når en voldsudsat kvinde får ophold på Ellested Kvindekrisecenter, vil kvindens hjemkommune blive kontaktet hurtigst muligt og senest tre dage efter indskrivningen, (jf. Lov om social service § 109, stk. 4) med information om, at kvinden og eventuelle børn er flyttet ind.


Vi vil hjælpe med at skaffe ny bolig, juridisk rådgivning, økonomisk rådgivning, rådgivning om fysisk og digital sikkerhed, hjælp til fritidsaktiviteter mm. Vi hjælper, hvis kvinden ønsker at flytte til en ny kommune, med jobstøtte, rådgivning om sundhed og om nyt dagtilbud samt støtte i forhold til samarbejdet med de sociale myndigheder.

Vi vægter et tæt samarbejde med fagpersoner højt

Ellested Kvindekrisecenter lægger vægt på at indgå i et tæt samarbejde med andre fagpersoner med henblik på at sikre en helhedsorienteret løsning for kvinden og børnene, der er baseret på indgående viden om mennesker, vold og psykologi. Efter tiden på krisecenteret starter en ny hverdag – en hverdag hvor ansvaret for sikkerhed, skole og dagtilbud, fritidsliv, relationer til fx jobcenter, sundhedsvæsen og sociale myndigheder kan virke uoverskueligt. Kvinden kan derfor trække på støtte ift. rådgivning, og hvis der er behov for en bisidder i vigtige samtaler.
Anerkendelse er nøgleordet for os
Vi bestræber os på at have en respektfuld og ikke-bebrejdende tilgang til de kvinder og børn, som har fundet vej til os, og vi lægger vægt på at modtage kvinder og børn i en varm, rummelig og tillidsvækkende atmosfære og i indbydende fysiske rammer. Alle har brug for at føle, at de er holdt af, når de synes, de fortjener det mindst.
Vi ser kvinder og børn som eksperter i eget liv
Formålet med opholdet hos os er blandt andet at mindske følelsen af skyld, skam og handlingslammelse, og derfor arbejder vi med at tydeliggøre og understøtte den viden, som kvinderne allerede besidder.

Vigtigst i hele tankegangen er, at alle rundt om kvinden og barnet, socialrådgiver, pædagoger, frivillige, lærere og andre relevante personer, deltager i det samme fælles hele og taler sammen, for at stå sammen om kerneopgaven.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

RING NU: 51 15 65 66

Vi er et midlertidigt hjem. Et kvindekrisecenter for kvinder og børn, der har været udsat for vold. 

Du kan kontakte os – døgnet rundt.

Vi lytter til dig. Sammen finder vi ud af, om et ophold hos os er en god løsning for dig. Vi kan give dig råd og vejledning om, hvad du kan gøre i din situation.

Vi kan hjælpe dig med juridisk bistand, hjælpe dig med afklaring af beskæftigelse, karriere eller udfordringer på jobbet.  Vi hjælper dig med samværsordning eller andet, som måtte veje tungt i forbindelse med dine nære relationer.
FÅ 

HJÆLP 

NU
menumenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram