Et forsorgshjem tæt på Odense

Vores forsorgshjem er placeret i Ørbæk, som er blot 20 minutters kørsel fra Odense. Vi er bosat i smukke naturomgivelser, og der er derfor rig mulighed for at få ro på både krop og sind. Kvinderne får udarbejdet en opholdsplan, så vi sikrer os, at de får det helt rette forløb hos os i overensstemmelse med deres ønsker og behov.

Vi udarbejder en opholdsplan

Når kvinder skal bosættes på vores forsorgshjem, starter vi med at udarbejde en opholdsplan. Opholdsplanen udarbejdes i samarbejde med kvinden som led i den udredning og afklaring, der er nødvendig for at opsætte et fælles mål. Opholdsplanen beskriver blandt andet optagelsesårsagen, social anamnese, helbredsproblemer, offentligt netværk, og ikke mindst en foreløbig beskrivelse af kvindens støttebehov og fremtidsplaner.
Opholdsplanen danner ofte grundlaget for et mere formelt samarbejde med kommunen og kan eventuelt inddrages i udarbejdelsen af kvindens § 141-handleplan.

HJÆLP TIL KONTAKT TIL OFFENTLIGE OG PRIVATE NETVÆRK:

Hvis kvinden har behov samt et ønske om kontakt til offentlige myndigheder, tilbydes socialfaglig støtte til opfølgning af aftaler og møder.
Kvinden støttes i at (gen)etablere kontakt til familie eller øvrigt netværk.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

RING NU: 51 15 65 66

Vi er et midlertidigt hjem. Et kvindekrisecenter for kvinder og børn, der har været udsat for vold. 

Du kan kontakte os – døgnet rundt.

Vi lytter til dig. Sammen finder vi ud af, om et ophold hos os er en god løsning for dig. Vi kan give dig råd og vejledning om, hvad du kan gøre i din situation.

Vi kan hjælpe dig med juridisk bistand, hjælpe dig med afklaring af beskæftigelse, karriere eller udfordringer på jobbet.  Vi hjælper dig med samværsordning eller andet, som måtte veje tungt i forbindelse med dine nære relationer.
FÅ 

HJÆLP 

NU
menumenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram