VORES MISSION

på Ellested Kvindekrisecenter og Ellested Kvindeforsorgshjem er:
 • At medvirke til at ændre følgevirkningerne for de kvinder og børn, der er udsat for vold.
 • At mindske følelsen af skyld, skam og handlingslammelse hos de kvinder, der har været udsat for vold.
 • At være et forebyggende tilbud via vidensindhentning og vidensudvikling, således at målgruppen hjælpes på et så tidligt stadie som muligt.
 • At huset står på 2 ben:
  1. Huset med en skarp bevidsthed om metoder og arbejdsprocesser.
  2. Et socialt fagligt udviklingscenter (med viden er vi i bevægelse og udvikling).
 • At etablere tæt samarbejde med kommunerne og i enighed findes fleksible løsninger for kvinden og barnet
 • At øge beskæftigelseskvotienten for voldsramte kvinde.

HVORFOR

 • Fordi at voldens konsekvenser har stor indvirkning på børnenes fremtid – langt ind i ungdoms- og voksenlivet.
 • Fordi intet menneske bør udsættes for at få sin identitet knækket med følelsen af skyld, skam og handlingslammelse.
”HVIS IKKE AT VI BEVIDST PRØVER AT BYGGE HINANDEN OP,BRYDER VI UBEVIDST HINANDEN NED”.
menumenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram