Ellestedet Kvindekrisecenter tilbyder

Vi ønsker at tilbyde kriseramte kvinder et udviklende kvindecenter, der yder hjælp og tryghed for kvinder. Det betyder, at vi ønsker både at fokusere på forebyggende arbejde i form af relevant information om voldstyper samt tryghedsskabende arbejde, hvis skaden allerede er sket. Vi ønsker at gøre kvinderne opmærksomme på de konsekvenser, som volden medfører, og den vej igennem opfordre dem til at få brudt deres adfærdsmønstre.


Vi ønsker at skubbe vores samfund til at være et moderne videnssamfund, der én gang for alle anerkender og italesætter psykisk vold, som en lige så alvorlig og ligeværdig voldstype som fysisk vold og på den måde stoppe med at undertrykke danske kvinder. Derfor er en del af vores arbejde også at uddanne kvinderne, så de bedre forstår, hvilken type vold, de er blevet udsat for.

Vores bærende princip er at skabe sammenhæng mellem praksis og evidens ved at have et kvindekrisecenter og et videnscenter under samme tag.  Vi ønsker at give mulighed for at data, viden og praksis-succeser kan bevæge sig frit imellem de to traditionelt adskilte grupper.

  • Vi synliggør voldsproblematikker gennem oplysning og kampagner.
  • Vi nedbryder tabuer om voldsramte kvinder og deres børn.
  • Vi yder hjælp til selvhjælp.
  • Vi er opmærksomme på samfundsforandringer.
Vi arbejder ud fra en værdibaseret målsætning om, at vækst i erkendelse, indsigt og selvforståelse går hånd i hånd med en aktiv handlen. Vi mener, at hver eneste kvinde, vi møder, er helt unik og netop derfor skal støttes og vejledes på de bedst tænkelige måder i komplet overensstemmelse med hendes ønsker og behov.

Vores bærende princip er at skabe sammenhæng mellem praksis og evidens ved at have et kvindekrisecenter og et videnscenter under samme tag.  Vi ønsker at give mulighed for at data, viden og praksis-succeser kan bevæge sig frit imellem de to traditionelt adskilte grupper.

  • Vi synliggør voldsproblematikker gennem oplysning og kampagner.
  • Vi nedbryder tabuer om voldsramte kvinder og deres børn.
  • Vi yder hjælp til selvhjælp.
  • Vi er opmærksomme på samfundsforandringer.
I kroppen ligger nøglen til helbredelse

På Ellestedet har vi en fysioterapeut tilknyttet, fordi kroppen er helt central og vigtig for, at der kan ske en heling af det traume, som kvinden bærer med sig.

Fysioterapeuten hos os tager selvfølgelig først og fremmest udgangspunkt i kroppen, men hun arbejder også med andre aspekter af mennesket ud fra den helhedsforståelse, at krop, tanker, følelser, erfaringer og åndelige ressourcer spiller sammen.
Kvindens forhold til sin egen krop er ofte smertefuld og distanceret, når hun har været udsat for vold. Hendes krop er overbelastet efter en lang periode med stress. Den er spændt. Hun sover dårligt. Overtænker meget. Har dårlig fordøjelse. Trækker vejret overfladisk. Har smerter og måske angst. Kroppen er kort sagt i en fastlåst kamp/flugt tilstand, fordi det sympatiske nervesystem er aktiveret og sandsynligvis har været det længe, inden hun ankom til krisecenteret. Det tærer på kroppen at være i konstant alarmberedskab. Derfor bærer den ofte på en masse psykiske og fysiske symptomer.


Her møder vores fysioterapeut den enkelte kvinde i et rum, hvor der er plads til at blive lyttet til og være i det, der er. Kvinden bliver mødt med en tro på, at hun og hendes krop har ressourcerne til at helbrede sig selv med lidt hjælp. Hun arbejder sammen med kvinden om på en blid måde at gå ind i de smerter og spændinger, som kroppen manifesterer. Gennem kropsøvelser, let massage, berøringer, afspænding med lyd, åndedrætsøvelser, mindfulness og samtale støtter hun kvinden til at afspænde og regulere sit nervesystem, så hun langsomt kommer til at kunne mærke sin egen krop igen.

Kvinden lærer at tage bedre vare på sin krop i stedet for at negligere den. Efterhånden som hendes nervesystem finder ro og balance, opnår hun en øget kropsbevidsthed, og kroppens naturlige og selvhelbredende systemer bliver aktiveret.
Alt sammen noget der øger livskraften, evnen til at sætte grænser og følelsen af at kunne mestre livet.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

RING NU: 51 15 65 66

Vi er et midlertidigt hjem. Et kvindekrisecenter for kvinder og børn, der har været udsat for vold. 

Du kan kontakte os – døgnet rundt.

Vi lytter til dig. Sammen finder vi ud af, om et ophold hos os er en god løsning for dig. Vi kan give dig råd og vejledning om, hvad du kan gøre i din situation.

Vi kan hjælpe dig med juridisk bistand, hjælpe dig med afklaring af beskæftigelse, karriere eller udfordringer på jobbet.  Vi hjælper dig med samværsordning eller andet, som måtte veje tungt i forbindelse med dine nære relationer.
FÅ 

HJÆLP 

NU
menumenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram