Vi støtter dig

Alle har brug for at føle, at de er holdt af, når de synes, de fortjener det mindst. Vores værdibaseret målsætning går ud på at vækst i erkendelse, indsigt og selvforståelse er tæt forbundet med en aktiv handlen. Hver kvinde vi møder er unik, og hun skal derfor også støttes og vejledes på den bedst tænkelige måde efter hendes egne behov.

Vi vægter samarbejde, imødekommenhed og vedholdenhed højt, og det afspejles i de konkrete handlinger i det arbejde vi udfører med de kvinder, som af den ene eller anden årsag skal have et kortere eller længere ophold hos os.Vi tror nemlig på at de voldsudsatte kvinder, som vi tager imod på Ellestedet, har et iboende ønske om at ændre deres livssituation til det bedre.
Ved at skabe trygge rammer for kvinderne, der bor hos os, kan vi skabe et fokus på at få opbygget deres eget værd og deres egen handlekraft til at vælge et liv uden for voldens spiral.

Når en voldsudsat kvinde får ophold på Ellestedet har vi pligt til at underrette kommunen hurtigst muligt og senest tre dage efter indskrivningen. Kommunen skal adviseres om, at kvinden og hendes eventuelle børn er flyttet ind. Vi værdsætter et tæt samarbejde med den enkelte kommune i at sikre en langtidsholdbar og fleksibel løsning for kvinden og hendes børn. Hvis hun ønsker at skifte kommune, er vi også behjælpelige med det. Vi vil ligeledes hjælpe med at skaffe en ny bolig, juridisk rådgivning, økonomisk rådgivning, rådgivning om fysisk og digital sikkerhed, hjælp til fritidsaktiviteter mm.

Efter tiden på krisecenteret starter der en ny hverdag – en hverdag hvor ansvaret for sikkerhed, skole og dagtilbud, fritidsliv, relationer til fx jobcenter, sundhedsvæsen og sociale myndigheder kan virke uoverskueligt og vi vil gerne sørge for at livet efter kvindecentret ikke opleves uoverskueligt, men derimod bliver mødt med et lille håb om en bedre fremtid. Derfor tilbyder vi et efterværn, hvor kvinden til enhver tid kan opsøge råd og vejledning fra os. Kvinden kan desuden bruge os, hvis en bisidder til en vigtig samtale er nødvendig.

Vi ser kvinder og børn som eksperter i eget liv

Vi bestræber os altid på at have en respektfuld og ikke-bebrejdende tilgang til de kvinder, som har valgt at opsøge vores hjælp. Netop derfor er anerkendelse et af vores nøgleord, og hos os forsøger vi at bearbejde effekterne af volden frem for at belære om konsekvenserne ved volden. Vi indgår i tæt samarbejde med øvrige fagpersoner for at sikre en helhedsorienteret behandling af kvinden, og det består blandt andet i at tydeliggøre og understøtte den viden, ressourcer og færdigheder som kvinden allerede har med sig i rygsækken. Formålet er at mindske følelsen af skyld, skam og handlingslammelse.

Vigtigst i hele tankegangen er, at alle rundt om kvinden og hendes eventuelle børn, socialrådgiver, pædagoger, frivillige, lærere og andre relevante personer, deltager i det samme fælles hele og taler sammen, for at stå sammen om kerneopgaven.
Vi synliggør voldsproblematikker gennem oplysning og kampagner.

Vi nedbryder tabuer om voldsramte kvinder og deres børn.

Vi yder hjælp til selvhjælp.

Vi er opmærksomme på samfundsforandringer.
Det betyder, at vi:
altid vil møde den enkelte kvinde og det enkelte barn med respekt, forståelse og ligeværd.


altid vil tage udgangspunkt i den enkelte kvindes særlige livsomstændigheder og hendes egen oplevelse af volden.


vil tilskynde den enkelte kvinde til selv at tage initiativ og handle aktivt, med det formål at finde styrke til at gøre sig fri af volden.


HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

RING NU: 51 15 65 66

We are a temporary home. A women's crisis center for women and children who have experienced violence.

You can contact us - around the clock.

We listen to you. Together we will find out if a stay with us is a good solution for you. We can give you advice and guidance on what you can do in your situation.

We can help you with legal assistance, help you clarify your employment, career or challenges at work. We can help you with visitation arrangements or anything else that may weigh heavily on your close relationships.
I et voldeligt forhold er det ikke kun de fysiske skader, der forårsager den mest langvarige smerte. Økonomisk vold er en skjult form for overgreb, der kan have dybtgående og ødelæggende konsekvenser for dem, der udsættes for det. Men hvad er økonomisk vold, hvordan manifesterer det sig, og hvordan kan Ellestedet hjælpe dig, hvis du er fanget i et mønster af økonomisk kontrol og manipulation? Læs mere på ellestedet.dk

#ellestedet #kvindekrisecenterfyn  #voldmodkvinde #økonomiskvold
Æresrelateret vold er en mørk og kompleks problematik, der berører mange samfund på globalt plan. Det er en type vold, der er dybt forankret i traditioner, kultur og sociale normer og påvirker især kvinder og unge piger.

Æresrelateret vold er et bred term, der omfatter forskellige former for overgreb og undertrykkelse, der udføres for at beskytte en families ære og opretholde traditionelle samfundsnormer. Det inkluderer:

Tvangsægteskaber
Social kontrol i parforhold og familier
Genopdragelsesrejser
Følelsesmæssig afpresning

Centralt for denne form for vold er begrebet "ære," hvor familiens omdømme er afhængig af familiemedlemmernes adfærd og opførsel.

#Ellestedet #kvindekrisecenter #æresrelateretvold #æresrelateredekonflikter #æresrelateretvoldogkontrol
"Ellestedet har betydet alt for mig. Jeg har virkelig fået professionel hjælp. Jeg er blevet fredet. Min stressramte krop har fået tid og ro til at komme ned i gear. Jeg er blevet forkælet med mad og massage.

Personalet er der for dig nat og dag. Jeg vil ønske at de, der sidder derhjemme i et voldeligt ægteskab, tør tage det skridt at komme her"

Fra en kvinde ❤️

#Ellestedet #kvindekrisecenter #liveftervold #kvinder #kvindekrisecenterfyn
I dag er det kvindernes kampdag, og det fejrer vi selvfølgelig også på Ellestedet
på vores egen stille måde. Den fynske countrysanger Maj-Britt Nikolajsen kommer forbi med sin guitar og sin varme stemme og gør os bløde om hjertet. Musikken minder os om, hvor stærke vi er, når vi støtter og hjælper hinanden i en svær tid.

#Ellestedet #IWD2024 #InspireInclusion #kvindekrisecenterfyn #støtkvinder
Er du god til at klippe eller kender du en, der er? Vi ønsker os en frivillig frisør, der vil komme en gang i mellem og trimme lokkerne på de kvinder, der opholder sig hos os i en længere periode, og som derfor trænger til at få gjort lidt ved det ydre for at få det bedre i det indre.  Er det dig eller en, du kender, så hører vi meget gerne fra dig.

#Ellestedet #frisør #kvindekrisecenter #frivillig #kontaktos #kvinderkrisecenterfyn


HJÆLP

NU
menumenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram