Vi støtter dig

Alle har brug for at føle, at de er holdt af, når de synes, de fortjener det mindst. Vores værdibaseret målsætning går ud på at vækst i erkendelse, indsigt og selvforståelse er tæt forbundet med en aktiv handlen. Hver kvinde vi møder er unik, og hun skal derfor også støttes og vejledes på den bedst tænkelige måde efter hendes egne behov.

Vi vægter samarbejde, imødekommenhed og vedholdenhed højt, og det afspejles i de konkrete handlinger i det arbejde vi udfører med de kvinder, som af den ene eller anden årsag skal have et kortere eller længere ophold hos os.Vi tror nemlig på at de voldsudsatte kvinder, som vi tager imod på Ellestedet, har et iboende ønske om at ændre deres livssituation til det bedre.
Ved at skabe trygge rammer for kvinderne, der bor hos os, kan vi skabe et fokus på at få opbygget deres eget værd og deres egen handlekraft til at vælge et liv uden for voldens spiral.

Når en voldsudsat kvinde får ophold på Ellestedet har vi pligt til at underrette kommunen hurtigst muligt og senest tre dage efter indskrivningen. Kommunen skal adviseres om, at kvinden og hendes eventuelle børn er flyttet ind. Vi værdsætter et tæt samarbejde med den enkelte kommune i at sikre en langtidsholdbar og fleksibel løsning for kvinden og hendes børn. Hvis hun ønsker at skifte kommune, er vi også behjælpelige med det. Vi vil ligeledes hjælpe med at skaffe en ny bolig, juridisk rådgivning, økonomisk rådgivning, rådgivning om fysisk og digital sikkerhed, hjælp til fritidsaktiviteter mm.

Efter tiden på krisecenteret starter der en ny hverdag – en hverdag hvor ansvaret for sikkerhed, skole og dagtilbud, fritidsliv, relationer til fx jobcenter, sundhedsvæsen og sociale myndigheder kan virke uoverskueligt og vi vil gerne sørge for at livet efter kvindecentret ikke opleves uoverskueligt, men derimod bliver mødt med et lille håb om en bedre fremtid. Derfor tilbyder vi et efterværn, hvor kvinden til enhver tid kan opsøge råd og vejledning fra os. Kvinden kan desuden bruge os, hvis en bisidder til en vigtig samtale er nødvendig.

Vi ser kvinder og børn som eksperter i eget liv

Vi bestræber os altid på at have en respektfuld og ikke-bebrejdende tilgang til de kvinder, som har valgt at opsøge vores hjælp. Netop derfor er anerkendelse et af vores nøgleord, og hos os forsøger vi at bearbejde effekterne af volden frem for at belære om konsekvenserne ved volden. Vi indgår i tæt samarbejde med øvrige fagpersoner for at sikre en helhedsorienteret behandling af kvinden, og det består blandt andet i at tydeliggøre og understøtte den viden, ressourcer og færdigheder som kvinden allerede har med sig i rygsækken. Formålet er at mindske følelsen af skyld, skam og handlingslammelse.

Vigtigst i hele tankegangen er, at alle rundt om kvinden og hendes eventuelle børn, socialrådgiver, pædagoger, frivillige, lærere og andre relevante personer, deltager i det samme fælles hele og taler sammen, for at stå sammen om kerneopgaven.
Vi synliggør voldsproblematikker gennem oplysning og kampagner.

Vi nedbryder tabuer om voldsramte kvinder og deres børn.

Vi yder hjælp til selvhjælp.

Vi er opmærksomme på samfundsforandringer.
Det betyder, at vi:
altid vil møde den enkelte kvinde og det enkelte barn med respekt, forståelse og ligeværd.


altid vil tage udgangspunkt i den enkelte kvindes særlige livsomstændigheder og hendes egen oplevelse af volden.


vil tilskynde den enkelte kvinde til selv at tage initiativ og handle aktivt, med det formål at finde styrke til at gøre sig fri af volden.


HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

RING NU: 51 15 65 66

Vi er et midlertidigt hjem. Et kvindekrisecenter for kvinder og børn, der har været udsat for vold. 

Du kan kontakte os – døgnet rundt.

Vi lytter til dig. Sammen finder vi ud af, om et ophold hos os er en god løsning for dig. Vi kan give dig råd og vejledning om, hvad du kan gøre i din situation.

Vi kan hjælpe dig med juridisk bistand, hjælpe dig med afklaring af beskæftigelse, karriere eller udfordringer på jobbet.  Vi hjælper dig med samværsordning eller andet, som måtte veje tungt i forbindelse med dine nære relationer.
FÅ 

HJÆLP 

NU
menumenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram