ER

JEG

UDSAT 
FOR

VOLD?

Ofte optræder der flere former for vold i et voldelig parforhold. Fælles for dem er, at den, volden går ud over, bliver fysisk og psykisk nedbrudt.
Som udgangspunkt er det bedst, hvis du er udsat for partnervold, at du fortsætter dit ”normale” liv, dog med beskyttelse og sikkerhed, som vi kan give dig på Ellested Kvindekrisecenter.
Nogle kvinder har dog behov for at komme helt væk fra deres nærmiljø.
Andre kvinder kan fint passe deres daglige forpligtelser med arbejde og børn i skole og dagtilbud. Lad os høre dine fortællinger og behov, så kan vi sammen finde vejen ud af vold.
Kontakt os

VOLDEN SOM MØNSTER OG DYNAMIK

Vold i parforholdet er som regel ikke bare en ubehagelig oplevelse, der finder sted i nogle parforhold med jævne mellemrum. Det er en dynamik og et mønster, der har tendens til at udvikle sig til det værre over tid. I den tid bliver kvinden mere og mere viklet ind i denne dynamik. Volden bliver noget, hun både prøver at styre udenom, normalisere og undskylde. Samtidigt svækkes hun af skyld og skam og tanker som fx, at det må være hende selv, der er noget galt med. Måske har hun hen ad vejen lagt afstand til bekymrede venner og familie – og hun ender dermed både svækket, isoleret og med en overvældende følelse af afmagt. Og der kan gå rigtigt lang tid, før det bliver klart for kvinden, at der er noget helt galt som hun bliver nødt til at handle på – med alle de konsekvenser det kan have for hendes og hendes børns liv. Og bagefter står mange kvinder tilbage med spørgsmålet: Hvorfor i alverden sagde jeg ikke fra noget før?

ER 

DU

FANGET I VOLDSPIRALEN?

VOLDSSPIRALENS TRAGT

Billedet af voldspiralen illustrerer det voldelige forholds dynamik som en tragt eller spiral, man bliver slugt ned i og som det er svært at komme op og ud af igen.
1. Forholdet starter
2. Forelskelse
3. Idealisering
4. Fysisk og psykisk vold starter i det små
5. Evt. anden vold, f.eks. fysisk
6. Fortrængning
7. Normalisering af volden
8. Skam og skyldfølelse
9. ansvar
10. Tab af selvtillid og selvværd
11. isolation
12. tab af netværk
Kvindecenter, kvinde, hjælp, kontakt, kriscenter, forsorgshjem, hjaelp

AT BLIVE OPSLUGT I VOLDSSPIRALENS TRAGT

Men det er der som regel mange grunde til at det er så svært at bryde ud af et voldeligt forhold og én måde at forklare det på, er ved at tale om en Voldspiral. Billedet af voldspiralen illustrerer det voldelige forholds dynamik som en tragt eller spiral, man bliver slugt ned i og som det er svært at komme op og ud af igen.

En cyklus af vold

Vold er ikke en konstant faktor i et parforhold. Det kan optræde i udbrud, afbrudt af perioder med tilsyneladende ro. Vi kalder det en cyklus af vold.
Honeymoon, cyklus af vold,
Retfærdiggørelse, cyklus af vold
Tiltagende vold
cyklus af vold, eksplosion

VOLDENS FASER

Voldens Cyklus

HAR SIN HELT EGEN DYNAMIK SOM BEVÆGER SIG IGENNEM FORSKELLIGE FASER.
Vold i nære relationer har sin helt egen dynamik, som ofte udspilles igen og igen mellem parterne. Den bliver på den måde genkendelig, men ikke mindre farlig, da det hyppigt ses, at volden bliver voldsommere og mere nedgørende for hver gang. Det er væsentligt at forstå mønstret for at bryde dynamikken.

Angerfasen:

er kendetegnende ved at alt igen er godt. Der bringes blomster og tales om fremtiden. Det føles som om begge gør sig umage for at få forholdet til at fungere. Voldsudsat trækker måske sin anmeldelse tilbage og lover at blive i forholdet. Voldsudøver lover alt muligt, græder, undskylder. Placerer ansvaret hos andre eller giver stress skylden. Lover aldrig at gøre det igen.

Spændingsfasen:

Optakten til vold, og der mærkes spændinger i forholdet. Voldsudøver udviser humørsvingninger, og viser ikke længere den sammen interesse i at forkæle sin partner.
Voldsudsatte forsøger at tilpasse sig for at undgå konflikter og tænker måske, at det er hendes/hans egen skyld. Voldsudøver bliver mere og mere nedladende og udviser kontrol.

Voldsfasen:

Den korteste og farligste fase. Her udøves psykisk, seksuel, fysisk, materiel eller andre former for vold. Slag, spark, skub, voldtægt, nedgøring er nogle af de former for vold, der sker i denne fase. Volden eskaleres typisk for hver gang.
Kvindecenter, kvinde, hjælp, kontakt, kriscenter, forsorgshjem, hjaelp
Efterfølgende forsøger voldsudøver ofte at komme tilbage i angerfasen og lover bod og bedring. Kvinden vil gerne tro på ham, og cyklussen starter på ny.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

RING NU: 51 15 65 66

Vi er et midlertidigt hjem. Et kvindekrisecenter for kvinder og børn, der har været udsat for vold. 

Du kan kontakte os – døgnet rundt.

Vi lytter til dig. Sammen finder vi ud af, om et ophold hos os er en god løsning for dig. Vi kan give dig råd og vejledning om, hvad du kan gøre i din situation.

Vi kan hjælpe dig med juridisk bistand, hjælpe dig med afklaring af beskæftigelse, karriere eller udfordringer på jobbet.  Vi hjælper dig med samværsordning eller andet, som måtte veje tungt i forbindelse med dine nære relationer.
FÅ 

HJÆLP 

NU
menumenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram