ER

JEG

UDSAT 
FOR

VOLD?

Ofte optræder der flere former for vold i et voldelig parforhold. Fælles for dem er, at den, volden går ud over, bliver fysisk og psykisk nedbrudt.
Som udgangspunkt er det bedst, hvis du er udsat for partnervold, at du fortsætter dit ”normale” liv, dog med beskyttelse og sikkerhed, som vi kan give dig på Ellested Kvindekrisecenter.
Nogle kvinder har dog behov for at komme helt væk fra deres nærmiljø.
Andre kvinder kan fint passe deres daglige forpligtelser med arbejde og børn i skole og dagtilbud. Lad os høre dine fortællinger og behov, så kan vi sammen finde vejen ud af vold.
Kontakt os

VOLDEN SOM MØNSTER OG DYNAMIK

Vold i parforholdet er som regel ikke bare en ubehagelig oplevelse, der finder sted i nogle parforhold med jævne mellemrum. Det er en dynamik og et mønster, der har tendens til at udvikle sig til det værre over tid. I den tid bliver kvinden mere og mere viklet ind i denne dynamik. Volden bliver noget, hun både prøver at styre udenom, normalisere og undskylde. Samtidigt svækkes hun af skyld og skam og tanker som fx, at det må være hende selv, der er noget galt med. Måske har hun hen ad vejen lagt afstand til bekymrede venner og familie – og hun ender dermed både svækket, isoleret og med en overvældende følelse af afmagt. Og der kan gå rigtigt lang tid, før det bliver klart for kvinden, at der er noget helt galt som hun bliver nødt til at handle på – med alle de konsekvenser det kan have for hendes og hendes børns liv. Og bagefter står mange kvinder tilbage med spørgsmålet: Hvorfor i alverden sagde jeg ikke fra noget før?

ER 

DU

FANGET I VOLDSPIRALEN?

VOLDSSPIRALENS TRAGT

Voldspiralen illustrerer et voldeligt forholds typiske fremgang og dynamik. På billedet er det illustreret som en tragt eller spiral, og det skal symbolisere, at man, lidt af gangen, bliver slugt ned i et liv med vold i hverdagen. Det er svært at komme ud af igen, men hjælpen er heldigvis lige indenfor rækkevidde – kontakt os i dag, hvis du ønsker hjælp til at bryde med det voldelige forhold. Du kan også læse vores artikel om 30 tegn på en voldelig mand, og hvordan du spotter disse tegn i et parforhold.
1. Forholdet starter
2. Forelskelse
3. Idealisering
4. Fysisk og psykisk vold starter i det små
5. Evt. anden vold, f.eks. fysisk
6. Fortrængning
7. Normalisering af volden
8. Skam og skyldfølelse
9. ansvar
10. Tab af selvtillid og selvværd
11. isolation
12. tab af netværk
Kvindecenter, kvinde, hjælp, kontakt, kriscenter, forsorgshjem, hjaelp

Hvordan starter voldsspiralen, og hvor slutter den igen?

Forholdet starter, og der opstår en forelskelse, der overskygger de første advarselstegn. Som et led i forelskelsen idealiserer kvinden sin nye mand og alt er trygt og godt på overfladen. Den psykiske og fysiske vold starter i det helt små, og det er så subtilt, at det ofte vil blive forvekslet med en engangsforeteelse eller have en “valid” grund. Det kan fx være et let dask, hvis manden bliver sur eller en nedladende kommentar på kvindens bekostning. Som tiden går, eskalerer volden hurtigt, og det bliver pludselig en helt naturlig del af dagligdagen, at manden afreagerer med voldelige metoder. 

Kvinden fortrænger det, da konsekvensen af erkendelse virker for overskuelig. Hun normaliserer volden og affejer det med, at manden sikkert bare har en dårlig periode og snart bliver god igen. Skammen og skyldfølelsen begynder langsomt at trænge sig på, da kvinden bebrejder sig selv og skammer sig over, at hendes mand er voldelig. Hun begynder at påtage sig et ansvar selv, da det jo må være hendes væremåde, der får volden til at fortsætte. At erkende at hendes fantastiske mand, som hun var så forelsket i, kan være sådan overfor hende, er for fjernt i hendes bevidsthed. Som et led i den daglige vold mister kvinden sin selvtillid og selvværd. endes voldelige mand isolerer hende fra omverdenen. 

Hun får derfor ikke chancen for at tale med nogen om sine bekymringer. Hun taber langsomt sit netværk – både som et resultat af isolationen og fordi hendes venner og familie ikke kan forstå, at hun bliver i den voldelige relation. Det kan også være, at hendes omgangskreds ikke ved, at kvinden lever i et voldeligt forhold, og de forstår derfor ikke, hvorfor hun trækker sig fra sit eget netværk.

At blive opslugt i Voldspiralens tragt

Når kvinden er tilpas langt nok nede i voldsspiralen, tilpasser hun sig volden i stedet for at sige fra. Frygten for den uforudsigelige vold og de pludselige vredesudbrud fylder det hele, og det handler for kvinden udelukkende om at undgå at gøre manden sur. Psykisk vold hedder på engelsk ‘intimate terror’, og målet for manden er at tage magten ved at dominere og kontrollere kvinden. Der er som regel mange grunde til, at det er så svært at bryde ud af et voldeligt forhold og én måde at forklare det på, er netop ved at tale om en voldsspiral. Volden er velovervejet og kalkuleret, og det er også derfor, at det ofte for alvor opstår senere i relationen. Kvinden skal først være tryg, og derefter begynder manden sit magtspil. I takt med at man mister sit selvværd og sit netværk føles det som om, at der ikke er nogen til at gribe en på den anden side. Læs vores artikel om, hvordan du kommer videre efter psykisk vold – det er aldrig for sent at vælge et trygt og godt liv for sig selv.


AT BLIVE OPSLUGT I VOLDSSPIRALENS TRAGT

Men det er der som regel mange grunde til at det er så svært at bryde ud af et voldeligt forhold og én måde at forklare det på, er ved at tale om en Voldspiral. Billedet af voldspiralen illustrerer det voldelige forholds dynamik som en tragt eller spiral, man bliver slugt ned i og som det er svært at komme op og ud af igen.

En cyklus af vold

Vold er ikke en konstant faktor i et parforhold. Det kan optræde i udbrud, afbrudt af perioder med tilsyneladende ro. Vi kalder det en cyklus af vold.
Honeymoon, cyklus af vold,
Retfærdiggørelse, cyklus af vold
Kvindecenter, kvinde, hjælp, kontakt, kriscenter, forsorgshjem, hjaelp
Tiltagende vold
cyklus af vold, eksplosion
Kvindecenter, kvinde, hjælp, kontakt, kriscenter, forsorgshjem, hjaelp
Honeymoon, cyklus af vold,
Retfærdiggørelse, cyklus af vold
Tiltagende vold
cyklus af vold, eksplosion

VOLDENS FASER

Voldens Cyklus

HAR SIN HELT EGEN DYNAMIK SOM BEVÆGER SIG IGENNEM FORSKELLIGE FASER.
Vold i nære relationer har sin helt egen dynamik, som ofte udspilles igen og igen mellem parterne. Den bliver på den måde genkendelig, men ikke mindre farlig, da det hyppigt ses, at volden bliver voldsommere og mere nedgørende for hver gang. Det er væsentligt at forstå mønstret for at bryde dynamikken.

Angerfasen:

er kendetegnende ved at alt igen er godt. Der bringes blomster og tales om fremtiden. Det føles som om begge gør sig umage for at få forholdet til at fungere. Voldsudsat trækker måske sin anmeldelse tilbage og lover at blive i forholdet. Voldsudøver lover alt muligt, græder, undskylder. Placerer ansvaret hos andre eller giver stress skylden. Lover aldrig at gøre det igen.

Spændingsfasen:

Optakten til vold, og der mærkes spændinger i forholdet. Voldsudøver udviser humørsvingninger, og viser ikke længere den sammen interesse i at forkæle sin partner.
Voldsudsatte forsøger at tilpasse sig for at undgå konflikter og tænker måske, at det er hendes/hans egen skyld. Voldsudøver bliver mere og mere nedladende og udviser kontrol.

Voldsfasen:

Den korteste og farligste fase. Her udøves psykisk, seksuel, fysisk, materiel eller andre former for vold. Slag, spark, skub, voldtægt, nedgøring er nogle af de former for vold, der sker i denne fase. Volden eskaleres typisk for hver gang.
Kvindecenter, kvinde, hjælp, kontakt, kriscenter, forsorgshjem, hjaelp
Efterfølgende forsøger voldsudøver ofte at komme tilbage i angerfasen og lover bod og bedring. Kvinden vil gerne tro på ham, og cyklussen starter på ny.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

RING NU: 51 15 65 66

We are a temporary home. A women's crisis center for women and children who have experienced violence.

You can contact us - around the clock.

We listen to you. Together we will find out if a stay with us is a good solution for you. We can give you advice and guidance on what you can do in your situation.

We can help you with legal assistance, help you clarify your employment, career or challenges at work. We can help you with visitation arrangements or anything else that may weigh heavily on your close relationships.
I et voldeligt forhold er det ikke kun de fysiske skader, der forårsager den mest langvarige smerte. Økonomisk vold er en skjult form for overgreb, der kan have dybtgående og ødelæggende konsekvenser for dem, der udsættes for det. Men hvad er økonomisk vold, hvordan manifesterer det sig, og hvordan kan Ellestedet hjælpe dig, hvis du er fanget i et mønster af økonomisk kontrol og manipulation? Læs mere på ellestedet.dk

#ellestedet #kvindekrisecenterfyn  #voldmodkvinde #økonomiskvold
Æresrelateret vold er en mørk og kompleks problematik, der berører mange samfund på globalt plan. Det er en type vold, der er dybt forankret i traditioner, kultur og sociale normer og påvirker især kvinder og unge piger.

Æresrelateret vold er et bred term, der omfatter forskellige former for overgreb og undertrykkelse, der udføres for at beskytte en families ære og opretholde traditionelle samfundsnormer. Det inkluderer:

Tvangsægteskaber
Social kontrol i parforhold og familier
Genopdragelsesrejser
Følelsesmæssig afpresning

Centralt for denne form for vold er begrebet "ære," hvor familiens omdømme er afhængig af familiemedlemmernes adfærd og opførsel.

#Ellestedet #kvindekrisecenter #æresrelateretvold #æresrelateredekonflikter #æresrelateretvoldogkontrol
"Ellestedet har betydet alt for mig. Jeg har virkelig fået professionel hjælp. Jeg er blevet fredet. Min stressramte krop har fået tid og ro til at komme ned i gear. Jeg er blevet forkælet med mad og massage.

Personalet er der for dig nat og dag. Jeg vil ønske at de, der sidder derhjemme i et voldeligt ægteskab, tør tage det skridt at komme her"

Fra en kvinde ❤️

#Ellestedet #kvindekrisecenter #liveftervold #kvinder #kvindekrisecenterfyn
I dag er det kvindernes kampdag, og det fejrer vi selvfølgelig også på Ellestedet
på vores egen stille måde. Den fynske countrysanger Maj-Britt Nikolajsen kommer forbi med sin guitar og sin varme stemme og gør os bløde om hjertet. Musikken minder os om, hvor stærke vi er, når vi støtter og hjælper hinanden i en svær tid.

#Ellestedet #IWD2024 #InspireInclusion #kvindekrisecenterfyn #støtkvinder
Er du god til at klippe eller kender du en, der er? Vi ønsker os en frivillig frisør, der vil komme en gang i mellem og trimme lokkerne på de kvinder, der opholder sig hos os i en længere periode, og som derfor trænger til at få gjort lidt ved det ydre for at få det bedre i det indre.  Er det dig eller en, du kender, så hører vi meget gerne fra dig.

#Ellestedet #frisør #kvindekrisecenter #frivillig #kontaktos #kvinderkrisecenterfyn
Vores grafiker har været på spil og prydet kontorgangen med læsestof om voldsspiralen, de forskellige former for vold, og hvilke værdier Ellestedet står for i vores arbejde med at styrke kvinderne til et liv uden vold. 

#Ellestedet #kvindekrisecenter #livudenvold #kvinder
Vi vinker farvel til endnu en kvinde og siger tak, 
fordi vi var det rigtige sted for hende at gå i vinterhi.
Nu er hun blevet fejret med kage og klappet ud af døren af os 
og alle de andre kvinder på Ellestedet. Meget stærkere og gladere,
end da hun kom.

#Ellestedet #Tak #vitakkerdig #kvinderkrisecenterfyn
I fredags kom vi på en rejse mod solen i det heliotropiske univers, på Modul 5 i uddannelsen, som også indgår i projektet af samme navn: En naturlig tilgang til arbejdet med sårbare medmennesker. Denne gang blev der kastet lys på hvorledes en positiv og konstruktiv ontologi og habitus er den nødvendige drivkraft, som gør det muligt at arbejde vedholdende, omsorgsfuldt og effektivt i det relationelle/socialfaglige arbejde, herunder med den viden og de værktøjer der har været i spil på de tidligere moduler. Vi fik et indblik i vores tankestrømme, negativitetsbias, og hvordan man aktivt kan præge hjernen til at tænke mere positivt og konstruktivt. Alt dette har en afgørende betydning i arbejdet med andre mennesker, såvel som for arbejdsmiljøet og naturligvis ens egen trivsel og udvikling som medarbejder/menneske. Det var intenst, tankevækkende og relevant. Vi sluttede af og gik derfra med en oplevelse af at have åbnet op for noget meget vigtigt, som nu skal have lov at vokse sig stærkere og stærkere. 
Vi ser nu frem til 6 måneders udforskende arbejde med temaerne fra de 5 moduler og til langsomt at integrere det i vores arbejde på Ellestedet, til gavn for vores beboere.
Vi vil sammen med vores samarbejdspartner Natur og Eksistens løbende opdatere fra denne proces via SoMe, men er du mere nysgerrig på uddannsen og projektet det indgår i, så er du mere end velkommen til at kontakte os. 

#Ellestedet #Kvindekrisecenter #krisecenterfyn #naturogeksistens


HJÆLP

NU
menumenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram