Personalesammensætning på vores forsorgshjem

EKF har en tværfaglig sammensætning af socialfagligt personale. Der er ligeledes tilknyttet servicefunktion og administrativt personale.
Den daglige normering er organiseret med to døgnpersonale i alle vagter.
Derudover er kok, handyman og administrativt personale til rådighed i dagtimerne.

Vores forsorgshjem tilbyder

Døgndækket omsorg og pleje med personale, som er uddannet til at håndtere komplekse situationer. Ved indskrivning igangsætter personalet en aktiv tværfaglig indsats som kan indebære døgnovervågning de første dage.

Der tilbydes en NDA, som er en non-disclosure agreement. Det betyder, at vi har tavshedspligt, og at du kan tale frit om dine oplevelser i et fortroligt rum. Vi deler ikke dine oplevelser med nogen.

Opholdsplanen danner ofte grundlaget for et mere formelt samarbejde med kommunen og kan eventuelt inddrages i udarbejdelsen af kvindens § 141-handleplan.

Sundhed, kost og motion er i fokus på vores forsorgshjem

Under opholdet støttes kvinderne i at deltage i måltiderne, og de tilbydes ligeledes vejledning i ernæring. EKF råder over et motionsrum samt udendørsarealer, som giver mulighed for at få både frisk luft og motion.

Vi har et lægeligt samarbejde

Nødvendig medicin og medicinsk behandling tilrettelægges sammen med egen læge eller andre lægefaglige samarbejdspartnere. Kvindens helbredstilstand screenes, og både den fysiske og mentale tilstand er i fokus under hele forløbet.

Beskæftigelse på forsorgshjemmet

Så snart kvinden er i stand til det, afholdes en samtale, hvor kontaktpersonen, sammen med kvinden, laver aftaler om kvindens deltagelse i beskæftigelse eller aktiviteter, der kan medvirke til at etablere en sammenhængende hverdag under opholdet. Formålet med beskæftigelsestilbuddet er at etablere en døgnrytme, som indeholder arbejde og fritid. Kvinden og kontaktpersonen afklarer, hvilke muligheder den enkelte kvinde har for at deltage i beskæftigelse under opholdet. Afhængig af den enkelte kvindes fysiske og psykiske ressourcer, ønsker og muligheder udarbejdes en beskæftigelsesaftale.

Beskæftigelsestilbud omfatter

  • Rengøring og køkkenarbejde
  • Fritidsaktiviteter såsom motionsrum, gåture, tv-stue og spil

Kvinden opfordres og motiveres til at deltage og gøre brug af disse muligheder. 

EGENBETALING

Under opholdet betaler kvinderne ikke for kost. Eventuel betaling for logi opkræves af kvindernes kommune.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

RING NU: 51 15 65 66

We are a temporary home. A women's crisis center for women and children who have experienced violence.

You can contact us - around the clock.

We listen to you. Together we will find out if a stay with us is a good solution for you. We can give you advice and guidance on what you can do in your situation.

We can help you with legal assistance, help you clarify your employment, career or challenges at work. We can help you with visitation arrangements or anything else that may weigh heavily on your close relationships.
I et voldeligt forhold er det ikke kun de fysiske skader, der forårsager den mest langvarige smerte. Økonomisk vold er en skjult form for overgreb, der kan have dybtgående og ødelæggende konsekvenser for dem, der udsættes for det. Men hvad er økonomisk vold, hvordan manifesterer det sig, og hvordan kan Ellestedet hjælpe dig, hvis du er fanget i et mønster af økonomisk kontrol og manipulation? Læs mere på ellestedet.dk

#ellestedet #kvindekrisecenterfyn  #voldmodkvinde #økonomiskvold
Æresrelateret vold er en mørk og kompleks problematik, der berører mange samfund på globalt plan. Det er en type vold, der er dybt forankret i traditioner, kultur og sociale normer og påvirker især kvinder og unge piger.

Æresrelateret vold er et bred term, der omfatter forskellige former for overgreb og undertrykkelse, der udføres for at beskytte en families ære og opretholde traditionelle samfundsnormer. Det inkluderer:

Tvangsægteskaber
Social kontrol i parforhold og familier
Genopdragelsesrejser
Følelsesmæssig afpresning

Centralt for denne form for vold er begrebet "ære," hvor familiens omdømme er afhængig af familiemedlemmernes adfærd og opførsel.

#Ellestedet #kvindekrisecenter #æresrelateretvold #æresrelateredekonflikter #æresrelateretvoldogkontrol
"Ellestedet har betydet alt for mig. Jeg har virkelig fået professionel hjælp. Jeg er blevet fredet. Min stressramte krop har fået tid og ro til at komme ned i gear. Jeg er blevet forkælet med mad og massage.

Personalet er der for dig nat og dag. Jeg vil ønske at de, der sidder derhjemme i et voldeligt ægteskab, tør tage det skridt at komme her"

Fra en kvinde ❤️

#Ellestedet #kvindekrisecenter #liveftervold #kvinder #kvindekrisecenterfyn
I dag er det kvindernes kampdag, og det fejrer vi selvfølgelig også på Ellestedet
på vores egen stille måde. Den fynske countrysanger Maj-Britt Nikolajsen kommer forbi med sin guitar og sin varme stemme og gør os bløde om hjertet. Musikken minder os om, hvor stærke vi er, når vi støtter og hjælper hinanden i en svær tid.

#Ellestedet #IWD2024 #InspireInclusion #kvindekrisecenterfyn #støtkvinder
Er du god til at klippe eller kender du en, der er? Vi ønsker os en frivillig frisør, der vil komme en gang i mellem og trimme lokkerne på de kvinder, der opholder sig hos os i en længere periode, og som derfor trænger til at få gjort lidt ved det ydre for at få det bedre i det indre.  Er det dig eller en, du kender, så hører vi meget gerne fra dig.

#Ellestedet #frisør #kvindekrisecenter #frivillig #kontaktos #kvinderkrisecenterfyn
Vores grafiker har været på spil og prydet kontorgangen med læsestof om voldsspiralen, de forskellige former for vold, og hvilke værdier Ellestedet står for i vores arbejde med at styrke kvinderne til et liv uden vold. 

#Ellestedet #kvindekrisecenter #livudenvold #kvinder
Vi vinker farvel til endnu en kvinde og siger tak, 
fordi vi var det rigtige sted for hende at gå i vinterhi.
Nu er hun blevet fejret med kage og klappet ud af døren af os 
og alle de andre kvinder på Ellestedet. Meget stærkere og gladere,
end da hun kom.

#Ellestedet #Tak #vitakkerdig #kvinderkrisecenterfyn
I fredags kom vi på en rejse mod solen i det heliotropiske univers, på Modul 5 i uddannelsen, som også indgår i projektet af samme navn: En naturlig tilgang til arbejdet med sårbare medmennesker. Denne gang blev der kastet lys på hvorledes en positiv og konstruktiv ontologi og habitus er den nødvendige drivkraft, som gør det muligt at arbejde vedholdende, omsorgsfuldt og effektivt i det relationelle/socialfaglige arbejde, herunder med den viden og de værktøjer der har været i spil på de tidligere moduler. Vi fik et indblik i vores tankestrømme, negativitetsbias, og hvordan man aktivt kan præge hjernen til at tænke mere positivt og konstruktivt. Alt dette har en afgørende betydning i arbejdet med andre mennesker, såvel som for arbejdsmiljøet og naturligvis ens egen trivsel og udvikling som medarbejder/menneske. Det var intenst, tankevækkende og relevant. Vi sluttede af og gik derfra med en oplevelse af at have åbnet op for noget meget vigtigt, som nu skal have lov at vokse sig stærkere og stærkere. 
Vi ser nu frem til 6 måneders udforskende arbejde med temaerne fra de 5 moduler og til langsomt at integrere det i vores arbejde på Ellestedet, til gavn for vores beboere.
Vi vil sammen med vores samarbejdspartner Natur og Eksistens løbende opdatere fra denne proces via SoMe, men er du mere nysgerrig på uddannsen og projektet det indgår i, så er du mere end velkommen til at kontakte os. 

#Ellestedet #Kvindekrisecenter #krisecenterfyn #naturogeksistens


HJÆLP

NU
menumenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram