Personalesammensætning på vores forsorgshjem

EKF har en tværfaglig sammensætning af socialfagligt personale. Der er ligeledes tilknyttet servicefunktion og administrativt personale.
Den daglige normering er organiseret med to døgnpersonale i alle vagter.
Derudover er kok, handyman og administrativt personale til rådighed i dagtimerne.

Vores forsorgshjem tilbyder

Døgndækket omsorg og pleje med personale, som er uddannet til at håndtere komplekse situationer. Ved indskrivning igangsætter personalet en aktiv tværfaglig indsats som kan indebære døgnovervågning de første dage.

Der tilbydes en NDA, som er en non-disclosure agreement. Det betyder, at vi har tavshedspligt, og at du kan tale frit om dine oplevelser i et fortroligt rum. Vi deler ikke dine oplevelser med nogen.

Opholdsplanen danner ofte grundlaget for et mere formelt samarbejde med kommunen og kan eventuelt inddrages i udarbejdelsen af kvindens § 141-handleplan.

Sundhed, kost og motion er i fokus på vores forsorgshjem

Under opholdet støttes kvinderne i at deltage i måltiderne, og de tilbydes ligeledes vejledning i ernæring. EKF råder over et motionsrum samt udendørsarealer, som giver mulighed for at få både frisk luft og motion.

Vi har et lægeligt samarbejde

Nødvendig medicin og medicinsk behandling tilrettelægges sammen med egen læge eller andre lægefaglige samarbejdspartnere. Kvindens helbredstilstand screenes, og både den fysiske og mentale tilstand er i fokus under hele forløbet.

Beskæftigelse på forsorgshjemmet

Så snart kvinden er i stand til det, afholdes en samtale, hvor kontaktpersonen, sammen med kvinden, laver aftaler om kvindens deltagelse i beskæftigelse eller aktiviteter, der kan medvirke til at etablere en sammenhængende hverdag under opholdet. Formålet med beskæftigelsestilbuddet er at etablere en døgnrytme, som indeholder arbejde og fritid. Kvinden og kontaktpersonen afklarer, hvilke muligheder den enkelte kvinde har for at deltage i beskæftigelse under opholdet. Afhængig af den enkelte kvindes fysiske og psykiske ressourcer, ønsker og muligheder udarbejdes en beskæftigelsesaftale.

Beskæftigelsestilbud omfatter

  • Rengøring og køkkenarbejde
  • Fritidsaktiviteter såsom motionsrum, gåture, tv-stue og spil

Kvinden opfordres og motiveres til at deltage og gøre brug af disse muligheder. 

EGENBETALING

Under opholdet betaler kvinderne ikke for kost. Eventuel betaling for logi opkræves af kvindernes kommune.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

RING NU: 51 15 65 66

Vi er et midlertidigt hjem. Et kvindekrisecenter for kvinder og børn, der har været udsat for vold. 

Du kan kontakte os – døgnet rundt.

Vi lytter til dig. Sammen finder vi ud af, om et ophold hos os er en god løsning for dig. Vi kan give dig råd og vejledning om, hvad du kan gøre i din situation.

Vi kan hjælpe dig med juridisk bistand, hjælpe dig med afklaring af beskæftigelse, karriere eller udfordringer på jobbet.  Vi hjælper dig med samværsordning eller andet, som måtte veje tungt i forbindelse med dine nære relationer.
FÅ 

HJÆLP 

NU
menumenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram