Et herberg med plads til kvinder og børn

VORES METODER

Strukturerede samtaler såvel som forsorgsscreening og sundhedsudredning er grundlaget for at støtte kvinderne i at tage kontrol over deres eget liv og på den måde blive i stand til at vende problemer og begrænsninger til muligheder og udfordringer. Kvinderne støttes til selv at finde løsninger til den rette håndtering af deres problemstillinger, der også kan ruste dem til fremtiden.

SOCIALE FÆRDIGHEDER

Daglig træning i sociale færdigheder er medvirkende til at gøre hverdagen forudsigelig og genkendelig for kvinderne, hvis liv blandt andet har været præget af kaos. Der er fokus på relationerne mellem kvinderne og personalet, men også kvinderne imellem. Kvinderne skal tilbydes aktiviteter og beskæftigelse, så de kan etablere en indholdsrig hverdag og udnytte og styrke deres kompetencer. Der er mulighed for social træning i flere sammenhænge blandt andet ved fælles kaffe og spisepauser m.m.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

RING NU: 51 15 65 66

Vi er et midlertidigt hjem. Et kvindekrisecenter for kvinder og børn, der har været udsat for vold. 

Du kan kontakte os – døgnet rundt.

Vi lytter til dig. Sammen finder vi ud af, om et ophold hos os er en god løsning for dig. Vi kan give dig råd og vejledning om, hvad du kan gøre i din situation.

Vi kan hjælpe dig med juridisk bistand, hjælpe dig med afklaring af beskæftigelse, karriere eller udfordringer på jobbet.  Vi hjælper dig med samværsordning eller andet, som måtte veje tungt i forbindelse med dine nære relationer.
FÅ 

HJÆLP 

NU
menumenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram