DIGITAL VOLD

Hvad er digital vold?

Digital vold læner sig både op af både psykisk vold og stalking, men adskiller sig dog fra de andre ved kun at foregå online. De overgreb som du oplever vil altså kun foregå digitalt, men det gør det ikke mindre skadeligt for dig.

Oplever du gentagne gange at blive krænket digitalt, kan det få nogle fatale konsekvenser for dig og din psyke og lige så fratage dig din ret til et trygt og godt liv. Gennem den digitale chikane, som du bliver udsat for, kan du i ren afmagt komme til at gøre ting, som du inderst inde ikke ønsker, og konsekvenserne af disse handlinger kan være svære at råde bod på.

Jeg er udsat for digital krænkelse – hvem kan hjælpe?

Det er aldrig for sent at bede om hjælp, og hvis du er i tvivl om, hvorvidt du bliver udsat for digital vold eller ej, står vi klar på Ellestedet til at hjælpe dig. Vi tilbyder uforpligtende og fortrolige samtaler mellem dig og en af vores dygtige medarbejdere. I denne samtale vil vi bl.a. gennemgå den digitale chikane, som du er udsat for og derfra vurdere, hvad det bedste for dig (og dine børn) er.

Vi sidder klar alle ugens dage, døgnet rundt. Vores fagfolk ønsker ikke at fordømme dig for din situation, men ønsker tværtimod at rådgive dig bedst muligt, så du kan træffe det valg, som føles rigtigt for dig. Vi er hver dag vidne til kvinder, som bliver udsat for digital krænkelse, og du er derfor ikke alene!

Hvad er digital chikane?

Digital chikane er digitale overgreb, som bl.a. foregår på dine sociale medier, din mail eller din telefon. Herunder vil vi liste en række eksempler på digital chikane, og det kan med udgangspunkt i dette være nemmere at vurdere, om det du er udsat for, er digitale krænkelser, stalking eller psykisk vold.
Eksempler på digital chikane
Trusler på digitale medier er en digital krænkelse
Hvis du dagligt eller i perioder oplever at modtage trusler på dit liv, din generelle sikkerhed eller trusler om deling af privat materiale, kan det være et tegn på digital vold. Det kan bl.a. komme på SMS, som en telefonsvarer, i en mail eller på de sociale mediers kommunikationsplatforme såsom Messenger på Facebook eller Direct Message på Instagram.
Deling af nøgenbilleder er en digital krænkelse
Hvis du oplever at en person uden dit samtykke, deler intime eller private fotos af dig, er det en digital krænkelse. Det kan være en ekspartner, som har gemt billeder af dig og som nu bruger det hævngerrigt for at ramme dig og dit omdømme.
Hacking af dine private enheder er en digital krænkelse
Hvis du oplever, at dine private enheder bliver hacket og vedkommende, uden dit samtykke, får adgang til dine beskeder, GPS og/eller andet privat materiale såsom din bankkonto, så er der tale om en digital krænkelse.
Overvågning af dine private enheder er en digital krænkelse
Hvis du via digitale enheder bliver overvåget, så er det en digital krænkelse. Vedkommende kan f.eks. have installeret en app på din telefon, der gør dem i stand til at se, hvor du hele tiden befinder dig. Det er også en digital krænkelse, hvis vedkommende f.eks. kontrollerer, hvem du taler/skriver med.
Som udgangspunkt skal man altid være påpasselig med, hvem man deler hvad med. Er du i tvivl om, hvorvidt en person har private eller intime billeder af dig, skal du søge hjælp til at få det afklaret.

Digital chikane er strafbart

I følge Straffelovens §264d er uberettiget videregivelse af private billeder eller oplysninger strafbart. Det betyder, at det bl.a. er ulovligt at dele oplysninger om vedkommendes: 

  • Personlige forhold 
  • Økonomiske forhold
  • Seksuelle forhold 
  • Eventuelle sygdomsforløb
  • Eventuellle misbrug 

Og da digital chikane i langt høj grad læner sig op af en uhensigtmæssig stalking-adfærd, er digital chikane lige så gjort strafbart under samme forhold forhold. 

Stalking blev d. 1 januar 2022 gjort strafbart efter straffeloven. For at en person kan blive dømt for stalking efter straffeloven skal tre betingelser være opfyldt: 

 

  1. Gerningspersonens adfærd skal være chikanerende, f.eks. i sin kontakt/henvendelse, forfølgelse eller på en anden måde 
  2. Adfærden skal være egnet til at krænke ofrets fred, ved f.eks. at være utryghedsskabende, ubehagelig eller forstyrrende 
  3. Adfærden rettet mod ofret skal være systematisk og vedvarende. Det indebærer, at der skal være tale om, at gerningspersonen har foretaget flere chikanerende handlinger over en periode, som både kan være meget kort eller lang 

 

Alle omstændighederne i sagen indgår i en samlet vurdering, hvor der på baggrund af dette tages stilling til, om en straffesag kan rejses eller ej.

Disse oplysninger er hentet fra: https://politi.dk/anmeld-kriminalitet/stalking-psykisk-vold-og-vold-i-naere-relationer/anmeld-stalking

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg oplever chikane på nettet?

På Ellestedet anbefaler vi altid, at du beder om råd og vejledning hos de rette fagfolk. Det kan enten være politiet, en relevant myndighed eller et krisecenter som os. Vi står klar til at hjælpe dig med at afklare præcis, hvad du er udsat for og i så fald, hvordan du skal forholde dig.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

RING NU: 51 15 65 66

Vi er et midlertidigt hjem. Et kvindekrisecenter for kvinder og børn, der har været udsat for vold. 

Du kan kontakte os – døgnet rundt.

Vi lytter til dig. Sammen finder vi ud af, om et ophold hos os er en god løsning for dig. Vi kan give dig råd og vejledning om, hvad du kan gøre i din situation.

Vi kan hjælpe dig med juridisk bistand, hjælpe dig med afklaring af beskæftigelse, karriere eller udfordringer på jobbet.  Vi hjælper dig med samværsordning eller andet, som måtte veje tungt i forbindelse med dine nære relationer.
FÅ 

HJÆLP 

NU
menumenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram