PSYKISK VOLD

Hvad er psykisk vold?

Psykisk vold vil ofte optræde som gentagne angreb mod en persons integritet, tryghed, værdighed og selvværd. Det kommer til udtryk som både verbale og nonverbale handlinger, og til trods for at denne voldstype ofte overses, så er psykisk vold faktisk den mest udbredte type af vold. Den kan have fatale konsekvenser for personen, der udsættes for det, og det er derfor vigtigt at række ud efter den rette hjælp, råd og vejledning – særligt hvis der er børn involveret. På denne side kan du læse mere om psykisk vold.

Skal du bruge hjælp til psykisk vold?

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du bliver udsat for psykisk vold eller ej, står vores fagfolk altid til rådighed til en fortrolig og uforpligtende samtale – døgnet rundt og på alle ugens dage. Der er ingen henvendelser eller spørgsmål, som er for store eller små til os, og vi er her hverken for at træffe beslutninger på dine vegne eller fordømme dig for din situation. Tværtimod vil du på Ellestedet altid blive mødt med stor forståelse, sympati samt kompetent rådgivning.

Hvad er psykisk vold i parforhold?

Et parforhold starter for de fleste som en stormende forelskelse, hvor livet føles som en leg, og hvor du er tryg, glad og fyldt med sommerfugle i maven. Og det er også helt okay, at det har føltes sådan engang, men måske er sommerfuglene nu blevet erstattet af unødigt mange bekymringer og ondt i maven. Lyder dette bekendt? Så skal du læse med her.

Er du udsat for psykisk vold?

Psykisk vold kan have mange ansigter, og vi har herunder forsøgt at samle en række eksempler, som du særligt skal og kan være opmærksom på, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du i dit parforhold er udsat for psykisk vold eller ej.

De er lige så benævnt her til højre →

I de nedenstående eksempler beskriver vi en række scenarier, som kan være tegn på psykisk vold. Det er ikke sikkert, at du kan genkende dig selv i nogle af de beskrevne scenarier, men er der alligevel noget, som virker genkendeligt, opfordrer vi dig til at søge hjælp og rådgivning. På den måde kan du få kompetente fagfolk til at klarlægge et ikke partisk og objektivt billede af din nuværende livssituation.

Psykisk vold er når din partner:
Isolerer dig fra din omverden

Kontrollerer din adfærd

Truer med at gøre selvskade, skade på dig, skade på dine børn eller skade på en tredje person

Nedgør din personlighed og udseende

Giver dig skylden for den voldelige adfærd

Tvinger dig til at holde den psykiske vold hemmeligt

Elsker og hader dig på samme tid

Eksempler på hvornår du er udsat for psykisk vold

Isolation er psykisk vold
Isolation er det første skridt i at nedbryde et andet menneske, og det kan ske helt uden, at du opdager det. Isolation er et utrolig stærkt værktøj, som på lang sigt kan gøre dig helt i tvivl om, hvad der sker i den virkelige verden. Derudover begrænser det også din mulighed for at fortælle omverdenen om, hvad du er udsat for, og denne tilstand bliver pludselig den nye normal. Hvis din partner ofte taler dine venner eller familie ned eller skaber unødige konflikter mellem dig og din omgangskreds, kan det give et misforstået og forvrænget billede af, at din partner er den eneste, som kan og vil bruge tid på dig. Det bliver en tilstand, hvor du ikke føler, at du har en fortrolig i din omgangskreds, og det er her, at det begynder at blive farligt.
Hvis din partner forsøger at isolere dig fra din omverden, skal du søge hjælp.
Kontrol er psykisk vold
Hvis din partner udøver kontrol over dig, er dette også psykisk vold. Det læner sig op af isolation, som vi beskrev ovenfor, da kontrol lige så indskærper din bevægefrihed. En overdreven kontrol gør dig på lang sigt ude af stand til at træffe beslutninger for dig selv. Hvis din partner, uden dit samtykke, går igennem dine private beskeder, mails eller ejendele for at lede efter “bevis”, bestemmer hvem du må se og tale med eller dikterer, hvordan du må klæde dig, er det en meget kontrollerende adfærd. Den overdrevne kontrol gør dig usikker på, hvem og hvad du kan stole på, og du ender langsomt med at agere, som din partner ønsker det for at slippe for de uoverskuelige konsekvenser.
Hvis din partner kontrollerer dig, skal du søge hjælp.
Trusler er psykisk vold
En trussel er en tilkendegivelse af, at man vil gøre skade, hvis ikke der bliver gjort, som man forlanger. I et psykisk voldeligt forhold vil truslerne komme fra din partner, og det kan både dreje sig om din partner selv, dig, jeres fælles børn eller en tredje person – uanset hvad, så er det psykisk vold.

Trusler fra din partner kan f.eks. være, at vedkommende truer med at gøre alvorlig skade på sig selv eller i ekstreme tilfælde begå selvmord. Denne type trusler er typisk affødt af, at du måske har ytret et ønske om at ville forlade din partner.

Trusler rettet mod dig kan f.eks. være, at din partner truer med at gøre fysisk skade på dig, dele private billeder eller skabe ondsindede rygter om dig, hvis ikke du gør, som der bliver sagt.

Trusler omkring jeres fælles børn kan f.eks. være, at din partner truer med at gøre skade på børnene eller tage børnene fra dig, som en straf for noget, du har gjort, som din partner ikke billigede.

Trusler omkring en tredje person kan f.eks. være, at din partner truer med at gøre skade på en person, som på den ene eller anden måde har noget at gøre med dig i din dagligdag. Det kan være en arbejdskollega, en god ven eller et familiemedlem, som er kommet i din partners søgelys.

Uanset karakteren af truslen skaber det en utryg hverdag, hvor du hele tiden frygter for dine handlinger og konsekvenserne af disse. Det er ofte tomme trusler, men den konstante uvished vil være psykisk terror for dig at leve i.
Hvis din partner truer dig, skal du søge hjælp.
Nedgørende adfærd er psykisk vold
Hvis din partner ydmyger dig, taler nedsættende om dig, konstant kritiserer din personlighed og dit udseende eller kalder dig øgenavne, som du ikke bryder dig om, så er det psykisk voldeligt for dig at lægge øre til. Det kan være en metode, som din partner bruger for at fastholde jer i et ujævnt magtforhold, og du ender på langt sigt med at tro på, at du ikke er god nok. Denne psykisk voldelige adfærd vil bekræfte dig i, at du ikke er noget værd og at den eneste, der kan og vil elske dig, er din partner – på samme måde som isolationen har denne effekt.
Hvis din partner dagligt nedgør dig, skal du søge hjælp.
At bebrejde dig for den voldelige adfærd er psykisk vold
At bebrejde dig for den voldelige adfærd læner sig op af den nedgørende adfærd, som vi beskrev ovenfor, da det giver dig et misforstået indtryk af, at du ikke er god nok og dermed selv er årsag til problemet. Det kan f.eks. komme til udtryk i sætninger som: “Hvis nu du ikke gjorde x, så ville jeg ikke være nødt til at gøre x”, da denne sætning retfærdiggør din partners voldelige adfærd og samtidig understreger, at det er din adfærd, som er problemet. En anden måde at anskue det på ville være at sige: “Hvis du bare ændrer dig selv og din adfærd, så er der jo ikke noget problem”. Denne adfærd tvinger dig ubevidst til hele tiden at korrigere din adfærd, og du ender derfor med at tro på, at dit autentiske jeg jo er skyld i den psykisk voldelige adfærd.

Det får dig ligeledes til at holde den psykisk voldelige adfærd hemmeligt for din omverden, da du ikke ønsker, at andre skal finde ud af, hvor dårligt et menneske du i virkeligheden er – for ingen gode mennesker fortjener jo denne adfærd?
Hvis din partner bebrejder dig for sin psykisk voldelige adfærd, skal du søge hjælp.
Når din partner skifter mellem varm og kold er det psykisk vold
Tryghed er fundamentet i mange sunde parforhold, og det kan derfor være psykisk terror at være i en relation, hvor du ikke ved, om du er inde i varmen eller ude i kulden. Hvis din partner ud af det blå bliver følelsesmæssigt distanceret for i (næsten) samme øjeblik at elske dig betingelsesløst, skaber det en utryg situation for dig at være i. Da det for ethvert menneske er følelsesmæssigt drænende at blive skubbet væk af den man elsker, vil du derfor hele tiden jagte den betingelsesløse kærlighed. Du vil pludselig se dig selv gå ret langt for at det hele nok skal blive godt igen.

Lever du i et psykisk voldeligt forhold?

På Ellestedet står vi klar til at hjælpe dig
Alle de ovenstående eksempler på psykisk vold er nogle af de symptomer, som du kan og skal være opmærksom på, hvis der er noget i dit parforhold, der pludselig ikke føles, som det skal. Der er ingen skam i at bede om hjælp, og på Ellestedet vil du kun blive mødt med stor forståelse for din situation. Vi dømmer dig ikke for den situation, som du befinder dig i, men hjælper dig tværtimod med at træffe det rigtige valg for dig! Vores erfaring fortæller os, at jo hurtigere man får brudt ud af et psykisk voldeligt forhold, jo bedre.

Hvornår er det psykisk vold?

At være udsat for et psykisk overgreb og at leve i et psykisk voldeligt parforhold er to vidt forskellige ting, og det er en vigtig forskel at have for øje, når man på denne side læser om psykisk vold.

Psykisk overgreb

Bliver du overfuset af en komplet fremmed – f.eks. i køen eller i bussen, vil du højst sandsynligt, og helt naturligt, opleve dette som et psykisk overgreb. Det kan være en voldsomt grænseoverskridende oplevelse, at et fremmed menneske træder ind i din intimsfære uden dit samsytte. Det er rigtig vigtigt, at du får sat ord på det hos en fortrolig, så oplevelsen ikke sætter sig fast som en frygt for at gå i kø eller køre i bus.

Psykisk voldeligt forhold

Lever du i et psykisk voldeligt forhold sker de psykiske overgreb på daglig, ugentlig eller månedlig basis, og det infiltrerer sig i hele din dagligdag, dit arbejdsliv og din fritid. Du vil langsomt miste både din selvtillid og dit selvværd og i sidste ende have svært ved at stole på egen dømmekraft.

Symptomer på psykisk vold

Som resultat af et psykisk voldeligt forhold vil du højst sandsynligt udvikle symptomer på posttraumatisk stresssyndrom (PTSD). Derudover kan/vil du opleve søvnproblemer, uro i kroppen, være grådlabil, tabe håret, have fordøjelsesproblemer, være kronisk udmattet og have svært ved at tage vare på dig selv og dine børn.

Bliv fri af psykisk vold

Anmeld psykisk vold – hvilke muligheder og rettigheder har et offer?
På Ellestedet ved vi godt, at det kan være enormt grænseoverskridende at skulle melde sin nuværende partner eller ekspartner for psykisk vold. Særligt fordi det er et tabubelagt emne, ofte diffust at sætte ord på og forbundet med en enorm frygt for konsekvenserne. Hvis du har brug for hjælp eller gerne vil kende til dine muligheder og rettigheder, kan du på Anklagemyndighedens hjemmeside læse mere om, hvordan du anmelder psykisk vold.
Psykisk vold er strafbart
Psykisk vold blev tilbage i 2019 gjort strafbart med en særlig paragraf i Straffeloven. Den lyder således:

§ 243. Den, som tilhører eller er nært knyttet til en andens husstand eller tidligere har haft en sådan tilknytning til husstanden, og som gentagne gange over en periode udsætter den anden for groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, der er egnet til utilbørligt at styre den anden, straffes for psykisk vold med bøde eller fængsel indtil 3 år.
Tegn på psykisk vold – få en bistandsadvokat
Hvis du er kommet så langt, at du ønsker at anmelde psykisk vold, er det en rigtig god idé at bede om bistandsadvokat. En bistandsadvokat er gratis og kan give dig den rette råd og vejledning ift. den gældende lovgivning og det videre forløb. Dette sker parallelt med at politiet efterforsker din sag.

Hvordan kommer jeg ud af et psykisk voldeligt forhold?

Det første skridt ud af et psykisk voldeligt forhold er at sige højt, hvad du bliver udsat for. Det kan virke som det mest grænseoverskridende i hele verden, og du kan frygte for konsekvenserne, men alternativet i at blive er på lang sigt meget værre for dig og dine børn.

På Ellestedet anbefaler vi altid, at du kontakter os, hvis du har brug for hjælp, eller hvis du blot ønsker et lyttende øre. Vi er her for at hjælpe dig.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

RING NU: 51 15 65 66

Vi er et midlertidigt hjem. Et kvindekrisecenter for kvinder og børn, der har været udsat for vold. 

Du kan kontakte os – døgnet rundt.

Vi lytter til dig. Sammen finder vi ud af, om et ophold hos os er en god løsning for dig. Vi kan give dig råd og vejledning om, hvad du kan gøre i din situation.

Vi kan hjælpe dig med juridisk bistand, hjælpe dig med afklaring af beskæftigelse, karriere eller udfordringer på jobbet.  Vi hjælper dig med samværsordning eller andet, som måtte veje tungt i forbindelse med dine nære relationer.
FÅ 

HJÆLP 

NU
menumenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram