STALKING

Hvad er stalking?

Hvis en person uønsket kontakter dig, følger efter dig, overvåger dig, henvender sig personligt, skriftligt eller telefonisk eller på anden vis chikanerer dig over en længere periode, er der tale om stalking.

Hvis du er udsat for stalking, kan det på lang sigt have fatale konsekvenser for dit ve og vel. Din ret til et trygt liv bliver gennem den uhensigtsmæssige adfærd truet, og du kan i ren afmagt og frygt komme til at isolere dig selv eller pludselig stå i en uoverskuelig økonomisk gæld.

Jeg bliver stalket – søg hjælp med det samme

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du bliver udsat for stalking, står vores fagfolk altid til rådighed til en fortrolig og uforpligtende samtale – døgnet rundt og på alle ugens dage. Hvert år oplever 100.000 danskere på landsplan at blive udsat for stalking, og du er derfor ikke alene! På Ellestedet møder vi dig med empati og forståelse for din situation – vi er her for at hjælpe dig med at træffe det rigtige valg for dig.

Hvad er en stalker?

En stalker kan være hvem som helst. I en undersøgelse angives det at 63% angivet, at de bliver stalket af en mand og at 19% bliver stalket af en kvinde. De resterende 18% kender ikke kønnet på deres stalker. Alle aldersgrupper er repræsenteret i stalker typerne, og ofte vil stalker og offer være alderssvarende.
Disse oplysninger er hentet fra: Justitsministeriet, (2018): Omfang og karakter af stalking. En befolkningsundersøgelse 2017/2918

Herunder har vi samlet de mest kendte stalker typer

Stalker typer
Den afviste stalker
Denne type stalker er blevet afvist. Det kan være en kæreste, partner, date, ven/veninde, nabo, kollega, bekendte eller lignende. Den afviste stalker opfatter sig selv som et offer, og kan derfor være meget vedholdende, da den søger en misforstået retfærdighed.
Den intimitetssøgende stalker
Denne type stalker søger en intim relation til et udvalgt menneske – ofte en kendt person. Den intimitetssøgende stalker vil ofte være helt upåvirket af de gentagne afvisninger.
Den inkompetente stalker
Denne type stalker har ikke et naturligt kendskab til, hvordan man skaber relationer og vil derfor opsøge en person gennem metoder, der har den modsatte virkning. Den inkompetente stalker har ofte forskellige grader af nedsat social funktion, og stalkingen vil typisk foregå i kortere perioder.
Den hævngerrige stalker
Denne type stalker føler sig uretfærdigt behandlet, og ønsker derfor gennem stalking at hævne sig. Den hævngerrige stalker drives af behovet for at skabe frygt og på den måde ødelægge offerets liv.
Den psykopatiske stalker
Denne type stalker vil gerne opnå kontrol og seksuel tilfredsstillelse. Det er indbygget i stalkingen og vil i sær være på sit højeste i forberedelsen til et overgreb. Den psykopatiske stalker har ikke til hensigt at advare eller skræmme sit offer, men vil uden varsel slå til med sit overfald. Dette sker relativt sjældent.

Har du en relation til din stalker?

På Ellestedet står vi klar til at hjælpe dig
Alle de ovenstående eksempler på psykisk vold er nogle af de symptomer, som du kan og skal være opmærksom på, hvis der er noget i dit parforhold, der pludselig ikke føles, som det skal. Der er ingen skam i at bede om hjælp, og på Ellestedet vil du kun blive mødt med stor forståelse for din situation. Vi dømmer dig ikke for den situation, som du befinder dig i, men hjælper dig tværtimod med at træffe det rigtige valg for dig! Vores erfaring fortæller os, at jo hurtigere man får brudt ud af et psykisk voldeligt forhold, jo bedre.

Hvornår er det stalking?

Hvis du gentagne gange og over den samme periode oplever en eller flere af nedenstående hændelser, kan du være udsat for stalking. Hvis du er i tvivl, skal du søge hjælp og vejledning, da en stalkers næste skridt aldrig er til at regne ud.
 • En person overvåger eller fotograferer dig i det skjulte 
 • En person følger efter dig, når du forlader dit hjem eller arbejdsplads 
 • En person søger din øjenkontakt og/eller nedstirrer dig på gaden 
 • En person søger din opmærksomhed ved snak, berøring eller skældsord
 • En person kontakter dig op til flere gange dagligt via opkald, SMS, e-mails eller brev
 • En person bestiller madvarer, taxier eller gaver i dit navn 
 • En person finder fortrolige oplysninger om dig på nettet 
 • En person udsætter dig for chikane på sociale medier 
 • En person bryder ind eller udøver hærværk på dit hjem 
 • En person spreder falske rygter om dig til din familie, venner, arbejdsgiver eller myndighederne 
 • En person deler private billeder eller videoer af dig uden dit samtykke
 • En person forsøger at skræmme dig ved at udsætte dig for vold, trusler eller anden uønsket adfærd

Stalking er strafbart

Som resultat af et psykisk voldeligt forhold vil du højst sandsynligt udvikle symptomer på posttraumatisk stresssyndrom (PTSD). Derudover kan/vil du opleve søvnproblemer, uro i kroppen, være grådlabil, tabe håret, have fordøjelsesproblemer, være kronisk udmattet og have svært ved at tage vare på dig selv og dine børn.
 1. Gerningspersonens adfærd skal være chikanerende, f.eks. i sin kontakt/henvendelse, forfølgelse eller på en anden måde 
 2. Adfærden skal være egnet til at krænke ofrets fred, ved f.eks. at være utryghedsskabende, ubehagelig eller forstyrrende 
 3. Adfærden rettet mod ofret skal være systematisk og vedvarende. Det indebærer, at der skal være tale om, at gerningspersonen har foretaget flere chikanerende handlinger over en periode, som både kan være meget kort eller lang 
Som resultat af et psykisk voldeligt forhold vil du højst sandsynligt udvikle symptomer på posttraumatisk stresssyndrom (PTSD). Derudover kan/vil du opleve søvnproblemer, uro i kroppen, være grådlabil, tabe håret, have fordøjelsesproblemer, være kronisk udmattet og have svært ved at tage vare på dig selv og dine børn.

Hvad er digital stalking?

Hvis din stalker bruger internettet, apps eller andre former for teknologi til uønsket kontakt med dig, kaldes dette for digital stalking. Det kan f.eks. være følgende: 

 

 • Beskeder på sociale medier
 • Digital overvågning via hacking af mail, profil på sociale medier, osv
 • Deling af personlige billeder eller information 
 • Identitetsmisbrug hvor stalkeren uden dit samtykke bestiller varer i dit navn

 

Det kan være rigtig svært at vide, om man er udsat for digital stalking, og hvis du er i tvivl, anbefaler vi, at du beder om hjælp til at få det undersøgt. Til en start kan du selv starte med at svare på følgende spørgsmål: 


 • Har du delt dine login-oplysninger med en tidligere ven eller kæreste, som nu misbruger dette? 
 • Hvilke tekniske færdigheder besidder vedkommende, som du mistænker for digital stalking? 
 • Har du pludselig fået installeret fremmede programmer på din computer/telefon? 
 • Ved din stalker ting om dig, som du ikke har delt med andre? F.eks. din lokation, filer eller billeder 

 

Hvis du kan svare ja eller nikke genkendende til de ovenstående spørgsmål, kan det godt tyde på, at din stalker har uønsket adgang til dine private enheder. Svarene på disse spørgsmål kan ligeledes være et godt udgangspunkt for en samtale med de relevante myndigheder eller i en uforpligtende og fortrolig samtale med Ellestedet. 

 

Dokumentation er vigtig 

Hvis du ønsker at gå til politiet med din mistanke om digital stalking, eller alt anden form for stalking, er det vigtigt, at du så vidt muligt gemmer al dokumentation for den uønskede adfærd. Det kan fx være screenshots af beskeder, opkaldslister eller uønsket adgang til dine konti – det er vigtigt at klokkeslæt/dato fremgår tydeligt. 

Hvordan kan man selv forebygge digital stalking? 

Hvis du selv ønsker at gøre noget for at forebygge digital stalking, kan du gøre følgende: 

 

 • Opdater systemer og apps til de nyeste versioner 
 • Brug både stærke og forskellige adgangskoder til dine konti 
 • Aktiver to-faktor godkendelse på dine enheder 
 • Hold øje med det WiFi du tilgår
 • Slet fremmede programmer eller apps på telefonen 
 • Gennemgå dine synkroniseringsindstillinger og sørg for, at din enhed ikke synkroniserer med en enhed, som du ikke kender 
 • Mange apps bruger lokalitetstjenester til at forbedre brugeroplevelsen – slå dem fra i indstillinger 
 • Gennemgå dine privatlivsindstillinger på dine sociale medier – gør f.eks. din konto privat 
Psykisk vold er strafbart
Psykisk vold blev tilbage i 2019 gjort strafbart med en særlig paragraf i Straffeloven. Den lyder således:

§ 243. Den, som tilhører eller er nært knyttet til en andens husstand eller tidligere har haft en sådan tilknytning til husstanden, og som gentagne gange over en periode udsætter den anden for groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, der er egnet til utilbørligt at styre den anden, straffes for psykisk vold med bøde eller fængsel indtil 3 år.
Tegn på psykisk vold – få en bistandsadvokat
Hvis du er kommet så langt, at du ønsker at anmelde psykisk vold, er det en rigtig god idé at bede om bistandsadvokat. En bistandsadvokat er gratis og kan give dig den rette råd og vejledning ift. den gældende lovgivning og det videre forløb. Dette sker parallelt med at politiet efterforsker din sag.

Digital stalking er strafbart

På samme måde som alt anden type af stalking, så er digital stalking også strafbart jf. Straffeloven. Det er derfor vigtigt at være bekendt med nedenstående lovgivning:
Uberettiget adgang til data/hacking:
§263 – Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, der uberettiget skaffer sig adgang til en andens datasystem eller data, som er bestemt til at bruges i et datasystem.
Stk. 2 Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der, uden at forholdet er omfattet af stk. 1 uberettiget

1) åbner et brev eller en anden lukket meddelelse eller optegnelse eller gør sig bekendt med indholdet eller

Ulovlig aflytning

2) ved hjælp af et apparat hemmeligt aflytter eller optager udtalelser fremsat i enrum, telefonsamtaler eller anden samtale mellem andre eller forhandlinger i et lukket møde, som den pågældende ikke selv deltager i, eller hvortil den pågældende uberettiget har skaffet sig adgang.

Uberettiget fotografering

§264a – Den, der uberettiget fotograferer personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Det samme gælder den, der ved hjælp af kikkert eller andet apparat uberettiget iagttager sådanne personer.
GPS overvågning
§264b – Den, der uberettiget ved hjælp af en gps eller et andet lignende apparat registrerer en andens færden, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

Billeddeling

§264d – Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget en bredere offentlighed. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person.

Identitetsmisbrug

§264e – 1) anvender oplysninger om en anden person, herunder cpr-nummer, navn og billede, til på utilbørlig vis at udgive sig for at være denne person eller 2) videregiver materiale, hvor der er gjort brug af oplysninger om en anden person, herunder cpr-nummer, navn og billede, til på utilbørlig vis at manipulere denne persons fremtræden.

Jeg bliver stalket – be om hjælp!

At være udsat for stalking kan være enormt grænseoverskridene og indvaliderende i ens dagligdag. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du bliver udsat for stalking eller ej, skal du hurtigst muligt søge om hjælp til at få det stoppet. Hos Ellestedet bliver du mødt af fagfolk som ved lige præcis, hvad der skal til for at hjælpe dig videre i den livssituation, som du befinder dig i.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

RING NU: 51 15 65 66

We are a temporary home. A women's crisis center for women and children who have experienced violence.

You can contact us - around the clock.

We listen to you. Together we will find out if a stay with us is a good solution for you. We can give you advice and guidance on what you can do in your situation.

We can help you with legal assistance, help you clarify your employment, career or challenges at work. We can help you with visitation arrangements or anything else that may weigh heavily on your close relationships.
I et voldeligt forhold er det ikke kun de fysiske skader, der forårsager den mest langvarige smerte. Økonomisk vold er en skjult form for overgreb, der kan have dybtgående og ødelæggende konsekvenser for dem, der udsættes for det. Men hvad er økonomisk vold, hvordan manifesterer det sig, og hvordan kan Ellestedet hjælpe dig, hvis du er fanget i et mønster af økonomisk kontrol og manipulation? Læs mere på ellestedet.dk

#ellestedet #kvindekrisecenterfyn #voldmodkvinde #økonomiskvold
Æresrelateret vold er en mørk og kompleks problematik, der berører mange samfund på globalt plan. Det er en type vold, der er dybt forankret i traditioner, kultur og sociale normer og påvirker især kvinder og unge piger.

Æresrelateret vold er et bred term, der omfatter forskellige former for overgreb og undertrykkelse, der udføres for at beskytte en families ære og opretholde traditionelle samfundsnormer. Det inkluderer:

Tvangsægteskaber
Social kontrol i parforhold og familier
Genopdragelsesrejser
Følelsesmæssig afpresning

Centralt for denne form for vold er begrebet "ære," hvor familiens omdømme er afhængig af familiemedlemmernes adfærd og opførsel.

#Ellestedet #kvindekrisecenter #æresrelateretvold #æresrelateredekonflikter #æresrelateretvoldogkontrol
"Ellestedet har betydet alt for mig. Jeg har virkelig fået professionel hjælp. Jeg er blevet fredet. Min stressramte krop har fået tid og ro til at komme ned i gear. Jeg er blevet forkælet med mad og massage.

Personalet er der for dig nat og dag. Jeg vil ønske at de, der sidder derhjemme i et voldeligt ægteskab, tør tage det skridt at komme her"

Fra en kvinde ❤️

#Ellestedet #kvindekrisecenter #liveftervold #kvinder #kvindekrisecenterfyn
I dag er det kvindernes kampdag, og det fejrer vi selvfølgelig også på Ellestedet
på vores egen stille måde. Den fynske countrysanger Maj-Britt Nikolajsen kommer forbi med sin guitar og sin varme stemme og gør os bløde om hjertet. Musikken minder os om, hvor stærke vi er, når vi støtter og hjælper hinanden i en svær tid.

#Ellestedet #IWD2024 #InspireInclusion #kvindekrisecenterfyn #støtkvinder
Er du god til at klippe eller kender du en, der er? Vi ønsker os en frivillig frisør, der vil komme en gang i mellem og trimme lokkerne på de kvinder, der opholder sig hos os i en længere periode, og som derfor trænger til at få gjort lidt ved det ydre for at få det bedre i det indre. Er det dig eller en, du kender, så hører vi meget gerne fra dig.

#Ellestedet #frisør #kvindekrisecenter #frivillig #kontaktos #kvinderkrisecenterfyn
Vores grafiker har været på spil og prydet kontorgangen med læsestof om voldsspiralen, de forskellige former for vold, og hvilke værdier Ellestedet står for i vores arbejde med at styrke kvinderne til et liv uden vold. 

#Ellestedet #kvindekrisecenter #livudenvold #kvinder
Vi vinker farvel til endnu en kvinde og siger tak, 
fordi vi var det rigtige sted for hende at gå i vinterhi.
Nu er hun blevet fejret med kage og klappet ud af døren af os 
og alle de andre kvinder på Ellestedet. Meget stærkere og gladere,
end da hun kom.

#Ellestedet #Tak #vitakkerdig #kvinderkrisecenterfyn
I fredags kom vi på en rejse mod solen i det heliotropiske univers, på Modul 5 i uddannelsen, som også indgår i projektet af samme navn: En naturlig tilgang til arbejdet med sårbare medmennesker. Denne gang blev der kastet lys på hvorledes en positiv og konstruktiv ontologi og habitus er den nødvendige drivkraft, som gør det muligt at arbejde vedholdende, omsorgsfuldt og effektivt i det relationelle/socialfaglige arbejde, herunder med den viden og de værktøjer der har været i spil på de tidligere moduler. Vi fik et indblik i vores tankestrømme, negativitetsbias, og hvordan man aktivt kan præge hjernen til at tænke mere positivt og konstruktivt. Alt dette har en afgørende betydning i arbejdet med andre mennesker, såvel som for arbejdsmiljøet og naturligvis ens egen trivsel og udvikling som medarbejder/menneske. Det var intenst, tankevækkende og relevant. Vi sluttede af og gik derfra med en oplevelse af at have åbnet op for noget meget vigtigt, som nu skal have lov at vokse sig stærkere og stærkere. 
Vi ser nu frem til 6 måneders udforskende arbejde med temaerne fra de 5 moduler og til langsomt at integrere det i vores arbejde på Ellestedet, til gavn for vores beboere.
Vi vil sammen med vores samarbejdspartner Natur og Eksistens løbende opdatere fra denne proces via SoMe, men er du mere nysgerrig på uddannsen og projektet det indgår i, så er du mere end velkommen til at kontakte os. 

#Ellestedet #Kvindekrisecenter #krisecenterfyn #naturogeksistens


HJÆLP

NU
menumenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram