Seksuel VOLD

Hvad er seksuel vold?

I et voldeligt parforhold vil der ofte opstå flere former for vold. Hvis du bliver udsat for seksualiseret vold eller voldtægt af din partner, har alvorlige konsekvenser – både psykisk og fysisk – og det er derfor vigtigt, at du får hjælp til at bearbejde traumerne, når du er kommet ud af det voldelige forhold.

Eksempler på hvornår du er udsat for seksual vold

Seksuel vold dækker over enhver form for uønsket seksuel handling, hvor samtykke ikke er til stede eller hvor du er blevet tvunget eller manipuleret til aktivitet af seksuel karakter. Det kan være, hvis du:
Bliver tvunget til sex med din partner
Seksuel vold er ikke begrænset til ukonsensuel sex med en fremmed, men kan også involvere din egen partner. Det er vigtigt at forstå, at samtykke skal være frit og frivilligt, og ethvert forsøg på at tvinge dig til seksuel aktivitet er uacceptabelt.
Bliver udnyttet seksuelt uden samtykke mens du sover
At blive udnyttet mens man sover er en yderst alvorlig form for seksuel vold, da det er umuligt at give samtykke, når man sover. Det er et klart brud på dine grænser og rettigheder, uanset om det er ens partner eller en fremmed.
Bliver udsat for uønsket berøring
Uønsket berøring, uanset om det er i en intime eller ikke-intime sammenhæng, er en krænkelse af din kropslige integritet. Det er vigtigt at vide, at du har ret til at bestemme, hvem der må røre ved din krop – også selvom det er fra din partner.
Bliver udsat for verbale trusler til voldtægt
Verbale trusler om voldtægt er ikke mindre skadelige end fysisk vold. De kan skabe frygt, angst og følelser af magtesløshed.
Bliver udnyttet seksuelt mens du er fuld
Er man beruset eller påvirket af stoffer, kan man ikke give samtykke på en lovlig måde. Udnyttelse af nogen i en sådan tilstand udgør seksuel vold.
Bliver tvunget eller manipuleret til at dele intime billeder af dig selv
Det er en form for digital seksuel vold, hvor din partner eller andre kan true, presse eller manipulere dig til at dele intime billeder eller videoer. Det er en alvorlig krænkelse af privatlivets fred og kan have vidtrækkende konsekvenser. Du kan læse mere om digital vold her.
Får delt intime billeder uden dit samtykke
Hvis dine intime billeder deles uden din tilladelse, er det en grov overtrædelse af din privatlivets fred og kan forårsage stor skade på din mentale og følelsesmæssige sundhed.
At opleve seksuel vold i et parforhold er en traumatisk oplevelse, der kan efterlade dybe ar på sjælen. Det er vigtigt at huske, at du ikke er alene, og at der er hjælp til rådighed. Ellested Kvindekrisecenter og andre organisationer er her for at støtte dig i at komme ud af den voldelige situation og hjælpe dig med at bearbejde de traumer, du har oplevet. Du har ret til at leve et liv uden frygt og vold, og vi er her for at hjælpe dig med at opnå det.

Seksuelle krænkelser i et parforhold

Seksuelle krænkelser er ofte en del af et større billede af magt og kontrol i et voldeligt parforhold. De bruges som et middel til yderligere at undertrykke og manipulere dig. Seksuelle krænkelser kan også være en måde at nedbryde dit selvværd på, hvilket gør det lettere for voldsudøveren at opretholde kontrol. Seksuelle krænkelser i et parforhold udgør en alvorlig overtrædelse af grænser og tillid og er uacceptabelt i et sundt forhold. Det kan involvere uønsket seksuel kontakt og kommentarer, pres for seksuel aktivitet uden samtykke, tvang eller manipulation i seksuelle anliggender samt nedværdigende eller ydmygende seksuel behandling af ens partner.

Seksuelle krænkelser i et parforhold er ødelæggende, da de kan føre til følelsesmæssig skade, lavt selvværd og traumer for den krænkede part. Det er vigtigt at forstå, at selvom det ikke nødvendigvis inkluderer fysisk vold, kan det stadig have alvorlige konsekvenser for den mentale og følelsesmæssige trivsel. Det er vigtigt at forstå, at enhver form for ikke-samtykkebaseret seksuel adfærd er uacceptabel og en krænkelse af ens grænser. Ofre for seksuelle krænkelser bør aldrig føle, at de fortjener eller skal tolerere sådan opførsel. Det er ikke offerets skyld, og der er hjælp og støtte til rådighed for dem, der oplever seksuelle krænkelser.

Seksuelt overgreb i parforhold

Seksuelt overgreb er en mere alvorlig form for seksuel vold, hvor der sker tvang eller magtanvendelse for at tvinge nogen til at deltage i seksuelle handlinger uden deres samtykke. Det kan tage form som en enkeltstående begivenhed eller gentagne overgreb over tid. Seksuelt overgreb er en realitet, der kan have dybtgående fysiske og psykiske konsekvenser for ofrene, og alligevel er det ofte en skjult og underanmeldt forbrydelse, primært på grund af følelser af skyld, skam og frygt.

Konsekvenserne af seksuelt overgreb er alvorlige og ofte invaliderende. De fysiske skader, der kan opstå som følge af overgrebet, kan være smertefulde og kræve medicinsk behandling. Men det er ofte de psykiske og følelsesmæssige sår, der er mest ødelæggende. Hvis du er/har været udsat for seksuelt overgreb i dit parforhold, har du risiko for at opleve:
Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)
Ofre for seksuelt overgreb kan udvikle PTSD, som manifesterer sig som mareridt, flashbacks, angst og en konstant følelse af frygt og skræk.
Depression
Følelsen af skyld, skam og hjælpeløshed kan føre til alvorlig depression, der kan påvirke en persons evne til at fungere i dagligdagen.
Selvværdsproblemer
Ofre for seksuelt overgreb kan opleve en nedbrydning af deres selvværd og selvtillid, da de ofte klandrer sig selv for det, der er sket.
Social isolation
Mange ofre for seksuelt overgreb trækker sig tilbage fra sociale forbindelser, da de føler sig skamfulde og bange for at blive dømt.
Seksuelle udfordringer og usikkerhed
Seksuelt overgreb kan føre til en række seksuelle problemer, herunder manglende lyst, smerte under sex og problemer med intimitet.
Misbrug af euforiserende stoffer
I et forsøg på at overkomme ovennævnte konsekvenser forsøger nogle ofre at dulme smerten og traumerne ved at misbruge stoffer eller alkohol.
Det er vigtigt at huske, at seksuelt overgreb aldrig er din skyld. Uanset omstændighederne er det overgrebsmanden, der bærer ansvaret.

Hvornår er det et overgreb?

Helt grundlæggende kræver ethvert samtykkebaseret seksuelt forhold, at alle involverede parter er enige og bevidste om deres handlinger. Hvis samtykke ikke er til stede, eller hvis du er blevet tvunget, manipuleret eller truet, udgør det et seksuelt overgreb.

Ellestedet kvindekrisecenter støtter ofre for vold

Hvis du eller nogen, du kender, har været udsat for vold eller trusler om vold fra nærmeste pårørende, så er Ellested Kvindekrisecenter her for dig. Vi er et trygt kvindekrisecenter med 20 pladser til kvinder og deres eventuelle børn og kæledyr. Vores mål er at skabe et trygt og støttende miljø for dem, der har brug for beskyttelse og hjælp i en vanskelig tid.

Vi er her for dig!

Vores dygtige og dedikerede team er her for at yde akut beskyttelse og støtte til dig. Vi lytter uden at dømme og arbejder sammen med dig for at hjælpe dig med at komme ud af den voldelige situation og genopbygge dit liv. Hvis du føler dig truet på dit liv eller er bange for, hvad fremtiden kan bringe, tøv ikke med at kontakte os. Vores døgnåbne service betyder, at du kan kontakte os når som helst, og vi er altid klar til at lytte og hjælpe.

Ellested Kvindekrisecenter står ved din side, klar til at hjælpe dig på din vej mod en sikrere og sundere fremtid. Du er ikke alene, og der er hjælp til rådighed. Vi ser frem til at høre fra dig og samarbejde om at skabe en verden uden vold.


HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

RING NU: 51 15 65 66

Vi er et midlertidigt hjem. Et kvindekrisecenter for kvinder og børn, der har været udsat for vold. 

Du kan kontakte os – døgnet rundt.

Vi lytter til dig. Sammen finder vi ud af, om et ophold hos os er en god løsning for dig. Vi kan give dig råd og vejledning om, hvad du kan gøre i din situation.

Vi kan hjælpe dig med juridisk bistand, hjælpe dig med afklaring af beskæftigelse, karriere eller udfordringer på jobbet.  Vi hjælper dig med samværsordning eller andet, som måtte veje tungt i forbindelse med dine nære relationer.
FÅ 

HJÆLP 

NU
menumenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram