Seksuel VOLD

Hvad er seksuel vold?

I et voldeligt parforhold vil der ofte opstå flere former for vold. Hvis du bliver udsat for seksualiseret vold eller voldtægt af din partner, har alvorlige konsekvenser – både psykisk og fysisk – og det er derfor vigtigt, at du får hjælp til at bearbejde traumerne, når du er kommet ud af det voldelige forhold.

Eksempler på hvornår du er udsat for seksual vold

Seksuel vold dækker over enhver form for uønsket seksuel handling, hvor samtykke ikke er til stede eller hvor du er blevet tvunget eller manipuleret til aktivitet af seksuel karakter. Det kan være, hvis du:
Bliver tvunget til sex med din partner
Seksuel vold er ikke begrænset til ukonsensuel sex med en fremmed, men kan også involvere din egen partner. Det er vigtigt at forstå, at samtykke skal være frit og frivilligt, og ethvert forsøg på at tvinge dig til seksuel aktivitet er uacceptabelt.
Bliver udnyttet seksuelt uden samtykke mens du sover
At blive udnyttet mens man sover er en yderst alvorlig form for seksuel vold, da det er umuligt at give samtykke, når man sover. Det er et klart brud på dine grænser og rettigheder, uanset om det er ens partner eller en fremmed.
Bliver udsat for uønsket berøring
Uønsket berøring, uanset om det er i en intime eller ikke-intime sammenhæng, er en krænkelse af din kropslige integritet. Det er vigtigt at vide, at du har ret til at bestemme, hvem der må røre ved din krop – også selvom det er fra din partner.
Bliver udsat for verbale trusler til voldtægt
Verbale trusler om voldtægt er ikke mindre skadelige end fysisk vold. De kan skabe frygt, angst og følelser af magtesløshed.
Bliver udnyttet seksuelt mens du er fuld
Er man beruset eller påvirket af stoffer, kan man ikke give samtykke på en lovlig måde. Udnyttelse af nogen i en sådan tilstand udgør seksuel vold.
Bliver tvunget eller manipuleret til at dele intime billeder af dig selv
Det er en form for digital seksuel vold, hvor din partner eller andre kan true, presse eller manipulere dig til at dele intime billeder eller videoer. Det er en alvorlig krænkelse af privatlivets fred og kan have vidtrækkende konsekvenser. Du kan læse mere om digital vold her.
Får delt intime billeder uden dit samtykke
Hvis dine intime billeder deles uden din tilladelse, er det en grov overtrædelse af din privatlivets fred og kan forårsage stor skade på din mentale og følelsesmæssige sundhed.
At opleve seksuel vold i et parforhold er en traumatisk oplevelse, der kan efterlade dybe ar på sjælen. Det er vigtigt at huske, at du ikke er alene, og at der er hjælp til rådighed. Ellested Kvindekrisecenter og andre organisationer er her for at støtte dig i at komme ud af den voldelige situation og hjælpe dig med at bearbejde de traumer, du har oplevet. Du har ret til at leve et liv uden frygt og vold, og vi er her for at hjælpe dig med at opnå det.

Seksuelle krænkelser i et parforhold

Seksuelle krænkelser er ofte en del af et større billede af magt og kontrol i et voldeligt parforhold. De bruges som et middel til yderligere at undertrykke og manipulere dig. Seksuelle krænkelser kan også være en måde at nedbryde dit selvværd på, hvilket gør det lettere for voldsudøveren at opretholde kontrol. Seksuelle krænkelser i et parforhold udgør en alvorlig overtrædelse af grænser og tillid og er uacceptabelt i et sundt forhold. Det kan involvere uønsket seksuel kontakt og kommentarer, pres for seksuel aktivitet uden samtykke, tvang eller manipulation i seksuelle anliggender samt nedværdigende eller ydmygende seksuel behandling af ens partner.

Seksuelle krænkelser i et parforhold er ødelæggende, da de kan føre til følelsesmæssig skade, lavt selvværd og traumer for den krænkede part. Det er vigtigt at forstå, at selvom det ikke nødvendigvis inkluderer fysisk vold, kan det stadig have alvorlige konsekvenser for den mentale og følelsesmæssige trivsel. Det er vigtigt at forstå, at enhver form for ikke-samtykkebaseret seksuel adfærd er uacceptabel og en krænkelse af ens grænser. Ofre for seksuelle krænkelser bør aldrig føle, at de fortjener eller skal tolerere sådan opførsel. Det er ikke offerets skyld, og der er hjælp og støtte til rådighed for dem, der oplever seksuelle krænkelser.

Seksuelt overgreb i parforhold

Seksuelt overgreb er en mere alvorlig form for seksuel vold, hvor der sker tvang eller magtanvendelse for at tvinge nogen til at deltage i seksuelle handlinger uden deres samtykke. Det kan tage form som en enkeltstående begivenhed eller gentagne overgreb over tid. Seksuelt overgreb er en realitet, der kan have dybtgående fysiske og psykiske konsekvenser for ofrene, og alligevel er det ofte en skjult og underanmeldt forbrydelse, primært på grund af følelser af skyld, skam og frygt.

Konsekvenserne af seksuelt overgreb er alvorlige og ofte invaliderende. De fysiske skader, der kan opstå som følge af overgrebet, kan være smertefulde og kræve medicinsk behandling. Men det er ofte de psykiske og følelsesmæssige sår, der er mest ødelæggende. Hvis du er/har været udsat for seksuelt overgreb i dit parforhold, har du risiko for at opleve:
Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)
Ofre for seksuelt overgreb kan udvikle PTSD, som manifesterer sig som mareridt, flashbacks, angst og en konstant følelse af frygt og skræk.
Depression
Følelsen af skyld, skam og hjælpeløshed kan føre til alvorlig depression, der kan påvirke en persons evne til at fungere i dagligdagen.
Selvværdsproblemer
Ofre for seksuelt overgreb kan opleve en nedbrydning af deres selvværd og selvtillid, da de ofte klandrer sig selv for det, der er sket.
Social isolation
Mange ofre for seksuelt overgreb trækker sig tilbage fra sociale forbindelser, da de føler sig skamfulde og bange for at blive dømt.
Seksuelle udfordringer og usikkerhed
Seksuelt overgreb kan føre til en række seksuelle problemer, herunder manglende lyst, smerte under sex og problemer med intimitet.
Misbrug af euforiserende stoffer
I et forsøg på at overkomme ovennævnte konsekvenser forsøger nogle ofre at dulme smerten og traumerne ved at misbruge stoffer eller alkohol.
Det er vigtigt at huske, at seksuelt overgreb aldrig er din skyld. Uanset omstændighederne er det overgrebsmanden, der bærer ansvaret.

Hvornår er det et overgreb?

Helt grundlæggende kræver ethvert samtykkebaseret seksuelt forhold, at alle involverede parter er enige og bevidste om deres handlinger. Hvis samtykke ikke er til stede, eller hvis du er blevet tvunget, manipuleret eller truet, udgør det et seksuelt overgreb.

Ellestedet kvindekrisecenter støtter ofre for vold

Hvis du eller nogen, du kender, har været udsat for vold eller trusler om vold fra nærmeste pårørende, så er Ellested Kvindekrisecenter her for dig. Vi er et trygt kvindekrisecenter med 20 pladser til kvinder og deres eventuelle børn og kæledyr. Vores mål er at skabe et trygt og støttende miljø for dem, der har brug for beskyttelse og hjælp i en vanskelig tid.

Vi er her for dig!

Vores dygtige og dedikerede team er her for at yde akut beskyttelse og støtte til dig. Vi lytter uden at dømme og arbejder sammen med dig for at hjælpe dig med at komme ud af den voldelige situation og genopbygge dit liv. Hvis du føler dig truet på dit liv eller er bange for, hvad fremtiden kan bringe, tøv ikke med at kontakte os. Vores døgnåbne service betyder, at du kan kontakte os når som helst, og vi er altid klar til at lytte og hjælpe.

Ellested Kvindekrisecenter står ved din side, klar til at hjælpe dig på din vej mod en sikrere og sundere fremtid. Du er ikke alene, og der er hjælp til rådighed. Vi ser frem til at høre fra dig og samarbejde om at skabe en verden uden vold.


HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

RING NU: 51 15 65 66

We are a temporary home. A women's crisis center for women and children who have experienced violence.

You can contact us - around the clock.

We listen to you. Together we will find out if a stay with us is a good solution for you. We can give you advice and guidance on what you can do in your situation.

We can help you with legal assistance, help you clarify your employment, career or challenges at work. We can help you with visitation arrangements or anything else that may weigh heavily on your close relationships.
Æresrelateret vold er en mørk og kompleks problematik, der berører mange samfund på globalt plan. Det er en type vold, der er dybt forankret i traditioner, kultur og sociale normer og påvirker især kvinder og unge piger.

Æresrelateret vold er et bred term, der omfatter forskellige former for overgreb og undertrykkelse, der udføres for at beskytte en families ære og opretholde traditionelle samfundsnormer. Det inkluderer:

Tvangsægteskaber
Social kontrol i parforhold og familier
Genopdragelsesrejser
Følelsesmæssig afpresning

Centralt for denne form for vold er begrebet "ære," hvor familiens omdømme er afhængig af familiemedlemmernes adfærd og opførsel.

#Ellestedet #kvindekrisecenter #æresrelateretvold #æresrelateredekonflikter #æresrelateretvoldogkontrol
"Ellestedet har betydet alt for mig. Jeg har virkelig fået professionel hjælp. Jeg er blevet fredet. Min stressramte krop har fået tid og ro til at komme ned i gear. Jeg er blevet forkælet med mad og massage.

Personalet er der for dig nat og dag. Jeg vil ønske at de, der sidder derhjemme i et voldeligt ægteskab, tør tage det skridt at komme her"

Fra en kvinde ❤️

#Ellestedet #kvindekrisecenter #liveftervold #kvinder #kvindekrisecenterfyn
I dag er det kvindernes kampdag, og det fejrer vi selvfølgelig også på Ellestedet
på vores egen stille måde. Den fynske countrysanger Maj-Britt Nikolajsen kommer forbi med sin guitar og sin varme stemme og gør os bløde om hjertet. Musikken minder os om, hvor stærke vi er, når vi støtter og hjælper hinanden i en svær tid.

#Ellestedet #IWD2024 #InspireInclusion #kvindekrisecenterfyn #støtkvinder
Er du god til at klippe eller kender du en, der er? Vi ønsker os en frivillig frisør, der vil komme en gang i mellem og trimme lokkerne på de kvinder, der opholder sig hos os i en længere periode, og som derfor trænger til at få gjort lidt ved det ydre for at få det bedre i det indre. Er det dig eller en, du kender, så hører vi meget gerne fra dig.

#Ellestedet #frisør #kvindekrisecenter #frivillig #kontaktos #kvinderkrisecenterfyn
Vores grafiker har været på spil og prydet kontorgangen med læsestof om voldsspiralen, de forskellige former for vold, og hvilke værdier Ellestedet står for i vores arbejde med at styrke kvinderne til et liv uden vold. 

#Ellestedet #kvindekrisecenter #livudenvold #kvinder
Vi vinker farvel til endnu en kvinde og siger tak, 
fordi vi var det rigtige sted for hende at gå i vinterhi.
Nu er hun blevet fejret med kage og klappet ud af døren af os 
og alle de andre kvinder på Ellestedet. Meget stærkere og gladere,
end da hun kom.

#Ellestedet #Tak #vitakkerdig #kvinderkrisecenterfyn
I fredags kom vi på en rejse mod solen i det heliotropiske univers, på Modul 5 i uddannelsen, som også indgår i projektet af samme navn: En naturlig tilgang til arbejdet med sårbare medmennesker. Denne gang blev der kastet lys på hvorledes en positiv og konstruktiv ontologi og habitus er den nødvendige drivkraft, som gør det muligt at arbejde vedholdende, omsorgsfuldt og effektivt i det relationelle/socialfaglige arbejde, herunder med den viden og de værktøjer der har været i spil på de tidligere moduler. Vi fik et indblik i vores tankestrømme, negativitetsbias, og hvordan man aktivt kan præge hjernen til at tænke mere positivt og konstruktivt. Alt dette har en afgørende betydning i arbejdet med andre mennesker, såvel som for arbejdsmiljøet og naturligvis ens egen trivsel og udvikling som medarbejder/menneske. Det var intenst, tankevækkende og relevant. Vi sluttede af og gik derfra med en oplevelse af at have åbnet op for noget meget vigtigt, som nu skal have lov at vokse sig stærkere og stærkere. 
Vi ser nu frem til 6 måneders udforskende arbejde med temaerne fra de 5 moduler og til langsomt at integrere det i vores arbejde på Ellestedet, til gavn for vores beboere.
Vi vil sammen med vores samarbejdspartner Natur og Eksistens løbende opdatere fra denne proces via SoMe, men er du mere nysgerrig på uddannsen og projektet det indgår i, så er du mere end velkommen til at kontakte os. 

#Ellestedet #Kvindekrisecenter #krisecenterfyn #naturogeksistens
"Tak er et fattigt ord. Jeg er så glad for at vi kom her hos jer. Både [ . . . ] og jeg har virkelig følt os hjemme og ikke mindst værdsat ALT den hjælp, nærvær, omsorg som vi mødte her hos jer. I har gjort en utrolig hård og smuk svær tid, mere tryg i jeres smukke hus, jeres dejlige personale har været klar til at lytte og stået med omsorg og gode råd. Jeg vil gerne sige en stor tak til [ . . . ] for alt den hjælp hun har gjort for mig og [ . . . ]. 

[ . . . ] 1000tak fordi du har lavet dette skønne sted, selvfølgelig med andres hjælp også. Men at vi havde mulighed for at komme her, er jeg evigt taknemlig for. I er / var lyset i vores rejse, og i vil altid blive husket som noget positivt.

I har her på stedet været fantastiske og vi synes det er megatrist at forlade jer. Måske ses vi igen tænker vi måske i fremtiden kunne kigge forbi til en kop vand eller andet. Hvem ved. Tak til beboerne for hygge og grin. Men mest bare TAK for at hjælpe og være her for os (mest [ . . . ])
Vi snakkes ved, og sørg for at passe på jer selv, hinanden og det skønne rolige sted. Altså udover når [ . . . ] viste hun var her."

#ellestedet #kvinderkrisecenter #tak
Det er næsten umuligt ikke at tage to portioner af Micks mad! I dag fik vi spaghetti med italienske kødboller i tomatsauce. Det smagte så vidunderligt. 

Mick scorer 5 ud af 5 stjerner i de evalueringer, som kvinderne udfylder, når de rejser fra Ellestedet. Børnene elsker ham også fra første øjekast. Han laver fis og får dem til at grine. Måske kan de også mærke det ansvar, han tager. Heldigvis er Mick også glad for os andre her på Ellestedet (vi vil nemlig ikke af med ham). Han sætter pris på at have frihed under ansvar. At have tid til familien ved siden af sit job. Og at være et sted, hvor han bliver værdsat for den, han er og den omsorg, han giver os allesammen hver dag gennem sin fantastiske mad.

#ellestedet #madihuset #forplejning #spissundt
GET

HELP

NOW
menumenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram