VOLD MOD BØRN

Revselsesretten i Danmark og bekæmpelsen af vold mod børn

I Danmark blev revselsesretten afskaffet i 1997, hvilket betyder, at det ikke længere er tilladt for forældre eller omsorgspersoner at bruge fysisk afstraffelse som en metode til disciplinering af børn. Ændringen i lovgivningen er en vigtig milepæl i beskyttelsen af børns rettigheder og velfærd, og afskaffelsen af revselsesretten er en anerkendelse af, at vold i hjemmet (uanset om den er fysisk eller psykisk) kan have alvorlige og langvarige konsekvenser for børnene, og det sender et klart budskab om, at ethvert barn har ret til at vokse op i et voldsfrit og kærligt miljø.

En skyggeside i hjemmet

Selvom børn bør vokse op i trygge og kærlige rammer, er vold mod børn desværre en dybt bekymrende og hjerteknusende realitet, der stadig eksisterer i vores samfund. Fysisk vold mod børn dækker over ethvert forsætligt brug af magt eller vold mod et barn, der resulterer i smerte, skade eller lidelse. Det kan inkludere alt fra skub, slag og spark til brændemærker og kvælningsforsøg. Men når vi taler om vold mod børn, er det vigtigt at forstå, at det ikke kun refererer til fysisk mishandling. Psykisk vold mod børn er en lige så alvorlig form for overgreb, og den kan have langvarige konsekvenser for de berørte børn.

Hvad er vold mod børn?

Vold mod børn omfatter enhver form for overgreb eller forsømmelse, der påvirker et barns fysiske eller mentale helbred og trivsel; herunder fysisk, psykisk, seksuel eller følelsesmæssig vold samt forsømmelse. Psykisk vold mod børn refererer til handlinger eller adfærd fra voksne eller andre børn, der har til formål at manipulere, intimidere, kontrollere eller ydmyge barnet på en måde, der skader deres selvværd, selvtillid og mentale sundhed.

Eksempler på psykisk vold mod børn

Det kan være sværere at identificere psykisk vold mod børn, da det ofte forekommer i skjul, uden synlige fysiske tegn. Her er nogle eksempler på psykisk vold mod børn:
Ydmygelse og latterliggørelse
Konstant ydmygelse, latterliggørelse eller nedgørelse af barnet kan have alvorlige konsekvenser for deres selvværd og selvtillid.
Trusler
Trusler om fysisk eller verbal vold, hvis barnet ikke opfylder bestemte krav, kan skabe en konstant frygt og usikkerhed hos barnet.
Isolation
At forhindre barnet i at have kontakt med venner, familie eller andre støttepersoner.
Ignorering og “kold” behandling
Konstant ignorering eller negativ behandling, hvor barnet føler sig overset eller uønsket, hvilket kan føre til alvorlige følelsesmæssige traumer.
Skyldfølelse, skældud og skam
At pålægge barnet skyldfølelse eller skam for deres handlinger eller følelser kan have alvorlige langsigtede konsekvenser for deres mentale sundhed.

Vold i hjemmet og voldens indvirkning på barnet

Børn, der lever i et hjem præget af vold, står over for en række udfordringer og konsekvenser, der kan have en dybtgående indvirkning på deres liv. Konsekvenserne inkluderer psykisk stress og angst på grund af den vedvarende frygt og spænding i et voldeligt hjem. De lever konstant i en tilstand af alarmberedskab, hvilket kan have en negativ indflydelse på deres mentale velvære. Børn, der er udsat for vold i hjemmet, kan også udvikle lavt selvværd som følge af de konstante ydmygelser og trusler, de udsættes for.

I skolen kan børn, der oplever vold i hjemmet, have svært ved at koncentrere sig og præstere, og de traumatiske oplevelser, de har oplevet, gør det udfordrende for dem at deltage i undervisningen. Nogle børn udvikler også aggressiv adfærd som en form for forsvarsmekanisme, da de har svært ved at håndtere deres følelser og bruger aggression som en måde at beskytte sig selv på.

Langvarig eksponering for vold i hjemmet kan føre til udvikling af psykiske lidelser som depression eller posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Børnene kan opleve mareridt, flashbacks og generel psykisk belastning som følge af de traumatiske oplevelser.
Ellested Kvindekrisecenter arbejder med børn, der har været udsat for vold i hjemmet, og tilbyder professionel støtte og terapi til at hjælpe dem med at bearbejde deres traumer og opnå en sundere fremtid.

At bryde cyklussen af vold

At bryde cyklussen af vold mod børn er afgørende for at skabe et trygt og sundt miljø for kommende generationer. Det indebærer først og fremmest at identificere og indberette voldsepisoderne, få støtte og hjælp til de traumatiserede børn samt hjælp til familierne via rådgivning og terapi.

Hvis du er vidne til eller har mistanke om vold mod et barn, er det vigtigt at reagere på det ved at indberette det og tale med personer eller organisationer, der arbejder mod vold mod børn. Børn, der er ofre for vold, har brug for støtte og hjælp til at komme igennem traumerne, og psykologisk rådgivning og terapi kan hjælpe børnene. Nogle gange er volden et resultat af stress eller problemer inden for familien, og det er vigtigt at forsøge at forstå de underliggende årsager, samtidig med at man beskytter barnets sikkerhed og trivsel.

Ellestedets rolle i bekæmpelsen af vold mod børn

Vold mod børn, herunder psykisk vold i hjemmet, er en alvorlig udfordring, der kræver akut handling. Ellested Kvindekrisecenter tilbyder en sikker havn, hvor familier kan finde beskyttelse og støtte i en vanskelig tid, og vores erfarne rådgivere og terapeuter er her for at hjælpe børnene og resten af familien med at bearbejde deres traumer.

Vi tror på, at børnene er fremtiden, og vi er fast besluttet på at hjælpe med at bryde cyklussen af vold og skabe en verden, hvor alle børn kan vokse op i et trygt og kærligt hjem.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

RING NU: 51 15 65 66

Vi er et midlertidigt hjem. Et kvindekrisecenter for kvinder og børn, der har været udsat for vold. 

Du kan kontakte os – døgnet rundt.

Vi lytter til dig. Sammen finder vi ud af, om et ophold hos os er en god løsning for dig. Vi kan give dig råd og vejledning om, hvad du kan gøre i din situation.

Vi kan hjælpe dig med juridisk bistand, hjælpe dig med afklaring af beskæftigelse, karriere eller udfordringer på jobbet.  Vi hjælper dig med samværsordning eller andet, som måtte veje tungt i forbindelse med dine nære relationer.
FÅ 

HJÆLP 

NU
menumenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram