Æresrelateret vold

Hvad er Æresrelateret vold?

Æresrelateret vold er en mørk og kompleks problematik, der berører mange samfund på globalt plan. Det er en type vold, der er dybt forankret i traditioner, kultur og sociale normer og påvirker især kvinder og unge piger.

Æresrelateret vold er et bred term, der omfatter forskellige former for overgreb og undertrykkelse, der udføres for at beskytte en families ære og opretholde traditionelle samfundsnormer. Det inkluderer:

Tvangsægteskaber
Social kontrol i parforhold og familier
Genopdragelsesrejser
Følelsesmæssig afpresning

Centralt for denne form for vold er begrebet "ære," hvor familiens omdømme er afhængig af familiemedlemmernes adfærd og opførsel.

Typer af æresrelateret vold

Tvangsægteskaber
Tvangsægteskaber er en udbredt form for æresrelateret vold, hvor en person, ofte en ung kvinde, tvinges ind i et ægteskab uden hendes frie vilje og samtykke. Ofte motiveres denne praksis af ønsket om at bevare familiens ære eller overholde kulturelle normer. De, der udsættes for tvangsægteskaber, mister deres grundlæggende ret til at vælge deres partner og træffe beslutninger om deres eget liv.
Social kontrol i parforhold og familie
Social kontrol inden for parforhold og familier er en anden alvorlig form for æresrelateret vold. Det indebærer at udøve magt og kontrol over en partner eller familiemedlem, hvilket kan omfatte begrænsning af personlig frihed, overvågning og isolation fra venner og familie. Ofrene lever ofte i konstant frygt og undertrykkelse, og det påvirker deres mentale og følelsesmæssige velbefindende.
Genopdragelsesrejser
Genopdragelsesrejser er en praksis, hvor unge sendes til deres oprindelsesland (eller det land, hvor deres forældre eller bedsteforældre er fra), for at underkaste sig traditionelle værdier og normer. Det kan inkludere intens træning i traditionelle kønsroller, religion og kultur. Selvom det præsenteres som en måde at opretholde familiens ære på, kan det resultere i, at de unge føler sig fremmedgjorte, isolerede og tvunget til at leve op til urealistiske forventninger.
Følelsesmæssig afpresning
Følelsesmæssig afpresning er en mere subtil, men lige så ødelæggende, form for æresrelateret vold. Ofrene manipuleres følelsesmæssigt af familiemedlemmer eller partnere for at adlyde bestemte normer eller handlinger. Det kan inkludere trusler, skyldfølelse og afvisning. Ofrene kan føle sig fanget og lever under konstant stress.
Fysisk æresrelateret vold
Fysisk æresrelateret vold involverer anvendelse af fysisk magt, trusler om vold eller endda drab for at kontrollere eller straffe en person, der anses for at have brudt familiens eller samfundets ære eller kulturelle normer. Det kan inkludere alt fra at blive tvunget til at gifte sig med en bestemt person mod ens vilje, til at blive udsat for fysiske overgreb som slag, spark eller tvungen isolation.
Det får dig ligeledes til at holde den psykisk voldelige adfærd hemmeligt for din omverden, da du ikke ønsker, at andre skal finde ud af, hvor dårligt et menneske du i virkeligheden er – for ingen gode mennesker fortjener jo denne adfærd?
Alle former for æresrelateret vold er uacceptable og kræver øjeblikkelig handling for at beskytte ofrene og holde de skyldige til ansvar.

Konsekvenserne af æresrelateret vold

Æresrelateret vold har dybtgående og alvorlige konsekvenser for de berørte.

Stress og angst

Ofre for æresrelateret vold lever ofte i en konstant tilstand af frygt og stress. De er bange for konsekvenserne af at bryde normerne og reglerne, hvilket resulterer i kronisk stress og angst.

Lavt selvværd

De konstante ydmygelser, trusler og begrænsninger underminerer ofte ofrenes selvværd. De kan føle sig værdiløse og uden ret til eller muligheder for at træffe beslutninger om deres eget liv.

Aggressiv adfærd

Både børn, unge og voksne, der er vidner til vold og social kontrol, kan udvikle aggressiv adfærd som en form for forsvarsmekanisme. Den aggressive adfærd kan føre til konflikter i institutionen/skolen eller på arbejdspladsen, hvilket yderligere isolerer dem.

Psykiske lidelser

Langvarig eksponering for æresrelateret vold kan føre til udvikling af alvorlige psykiske lidelser, såsom depression, angst og posttraumatisk stresslidelse (PTSD), og ofrene har brug for professionel behandling for at komme sig.

Problemer i skolen og arbejde

Både børn, unge og voksne, der udsættes for æresrelateret vold, har ofte svært ved at koncentrere sig i hhv. skolen, på studiet og på arbejdet.

At bekæmpe æresrelateret vold

Hvis du kender nogen, der er udsat for æresrelateret vold, eller hvis du selv er i en situation, hvor du føler, at du er i fare, er det afgørende at tage skridt til at beskytte dig selv eller den pågældende person.

Tag de første skridt mod frihed ved at:
søge hjælp
Den første og vigtigste handling er at søge hjælp. Hvis du ikke er klar til at søge hjælp hos myndigheder eller krisecentre som Ellestedet, så fortæl en tæt ven, et betroet familiemedlem eller kollega om din situation. De kan støtte dig og hjælpe dig med at søge professionel hjælp, så du kan få rådgivning og midlertidig husly.
undersøge dine juridiske rettigheder
Det kan være nødvendigt at kende dine juridiske rettigheder og muligheder i forhold til æresrelateret vold – herunder hvilke muligheder du har i forhold til beskyttelsesordrer eller retssager mod voldsudøveren/erne.
beskytte din online identitet
Hvis du planlægger at søge hjælp og komme ud af den æresrelaterede vold, kan du allerede nu sørge for at beskytte din online identitet ved at oprette nye profiler under et nyt navn, e-mailadresse og telefonnummer. Det er også en god idé at undersøge, hvilke sikre kommunikationsmidler du kan bruge for at beskytte din digitale sikkerhed under denne proces.
kontakte myndighederne
Hvis du eller nogen, du kender, er i akut fare, bør du altid ringe 112.
At bekæmpe æresrelateret vold kræver mod, støtte og ressourcer. Husk, at du ikke er alene, og at der er hjælp til rådighed.

Ellested Kvindekrisecenter støtter ofre for æresrelateret vold og æresrelateret social kontrol

Ellested Kvindekrisecenter forstår de komplekse udfordringer, som du står overfor, og vi er her for at tilbyde dig hjælp, støtte og en tryg havn. Vores erfarne team af rådgivere er klar til at lytte, forstå og hjælpe dig på din vej mod frihed og sikkerhed.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

RING NU: 51 15 65 66

Vi er et midlertidigt hjem. Et kvindekrisecenter for kvinder og børn, der har været udsat for vold. 

Du kan kontakte os – døgnet rundt.

Vi lytter til dig. Sammen finder vi ud af, om et ophold hos os er en god løsning for dig. Vi kan give dig råd og vejledning om, hvad du kan gøre i din situation.

Vi kan hjælpe dig med juridisk bistand, hjælpe dig med afklaring af beskæftigelse, karriere eller udfordringer på jobbet.  Vi hjælper dig med samværsordning eller andet, som måtte veje tungt i forbindelse med dine nære relationer.
FÅ 

HJÆLP 

NU
menumenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram