OPBYGNING

AF RESSOURCER​

Under opholdet er der fokus på, at du bliver stabiliseret og får en indholdsrig dagligdag.

Afhængigt af dine behov har vi fokus på forskellige temaer (fysisk træning, kost og ernæring, struktur og regelmæssighed, netværk og relationer, fremtid samt vaner).

Du har desuden mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter såsom ugentlige temagrupper, handleture og udflugter.

STYRKELSE

AF SUNDHED

Det indledende arbejde med at få stabiliseret din sundhedstilstand handler både om din fysiske og psykiske situation.

Stabilisering af din sundhedstilstand tjener bl.a. det formål at give en oplevelse af, at forandring er muligt og dermed indgyde dig mod på og håb om positiv udvikling.

STYRKELSE

AF SOCIALE KOMPETENCER​

Vi tilstræber at etablere en hverdag for dig med struktur og samvær med de øvrige beboere og personalet. Dette sker bl. a. gennem din medindflydelse på dagligdagens aktiviteter.

På baggrund af din deltagelse i aktiviteter og samvær opnår personalet et billede af dine kompetencer og af de udfordringer, der kan være forbundet med at indgå̊ i sociale relationer. I dette arbejde indgår samtaler og øvelser med fokus på personlig udvikling.


HVORDAN VI KAN

HJÆLP

STYRKELSE AF RESSOURCER​
EGENOMSORG
PAKKELISTE
SIKKERHED
KONTAKTPERSON​
KONTAKT

HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

RING NU: 51 15 65 66

Vi er et midlertidigt hjem. Et kvindekrisecenter for kvinder og børn, der har været udsat for vold. 

Du kan kontakte os – døgnet rundt.

Vi lytter til dig. Sammen finder vi ud af, om et ophold hos os er en god løsning for dig. Vi kan give dig råd og vejledning om, hvad du kan gøre i din situation.

Vi kan hjælpe dig med juridisk bistand, hjælpe dig med afklaring af beskæftigelse, karriere eller udfordringer på jobbet.  Vi hjælper dig med samværsordning eller andet, som måtte veje tungt i forbindelse med dine nære relationer.
FÅ 

HJÆLP 

NU
menumenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram