ELLESTEDET - ET HØJSIKRET KRISECENTER

HØJSIKRET

På Ellestedet er sikkerhed en naturlig del af stedets DNA, hvilket sikrer at både beboere og personale kan føle sig trygge både dag og nat. Tryghed er en forudsætning for at kunne igangsætte en positiv udvikling for de kvinder og børn vi tager imod, og bidrager til et godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Via vores tætte samarbejde med et udvalgt sikkerhedsfirma sørger vi for at kvalitetssikre vores fysiske og strukturelle rammer, så vi hele tiden følger med udviklingen på området, samt har vi muligheden for en hurtig og situationsbestemt respons. Derudover indgår sikkerhed som en del af det mindset, som alle på stedet tilegner sig, og som personalet kontinuerligt trænes i.
51 15 65 66

På Ellestedet har vi bl.a.:

overvågningssystem

Det nyeste overvågningssystem med 22 kameraer og perimetersikring, med direkte forbindelse til både medarbejdere og kontrolcentral.

Adgangskontrol

Adgangskontrol og faste procedurer for besøg.

Døgnbemanding

Døgnbemanding med vågen og sovende nattevagt.

Uddannelse

Uddannelse i risikovurderingsværktøjer.

personlig overfaldsalarm

Mulighed for udlevering af personlig overfaldsalarm med direkte forbindelse til kontrolcentral og sikkerhedsfirma.

Saferoom

HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

RING NU: 51 15 65 66

Vi er et midlertidigt hjem. Et kvindekrisecenter for kvinder og børn, der har været udsat for vold. 

Du kan kontakte os – døgnet rundt.

Vi lytter til dig. Sammen finder vi ud af, om et ophold hos os er en god løsning for dig. Vi kan give dig råd og vejledning om, hvad du kan gøre i din situation.

Vi kan hjælpe dig med juridisk bistand, hjælpe dig med afklaring af beskæftigelse, karriere eller udfordringer på jobbet.  Vi hjælper dig med samværsordning eller andet, som måtte veje tungt i forbindelse med dine nære relationer.
FÅ 

HJÆLP 

NU
menumenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram