انتقال

ورود و پذیرش

الان میتونیم بریم دنبالت

51 15 65 66

پس از ورود، شما استقبال می شود و اتاق خود را با توالت و دوش خود و همچنین یک بسته خوش امدید با نیازهای اساسی اختصاص داده شده است.

روزهای اول در مورد شما حل و فصل، احساس صلح و امنیت، و سپس در سرعت خود را به شروع به بخشی از زندگی روزمره.

نکته اصلی در پذیرش این است که به شما ارامش ذهن بدهد و یک منطقه راحتی ایجاد کند.
شما توسط کارکنان در وظیفه ملاقات خواهد شد، که درک و قدردانی از وضعیت خود را.

فرم ثبت نام تا سه روز پس از ورود به شهرداری کشور ارسال می شود و در عین حال ابتکار عمل برای شروع همکاری انجام می شود.
تماس
حمل و نقل، کمک، کمک، تماس، تماس، شماره تلفن، خانه، ellested، krscenter، خانه مراقبت

کمک میخوای؟

هم اکنون تماس بگیرید: 51 15 65 66

ما یک خانه موقت هستیم. مرکز بحران زنان برای زنان و کودکانی که خشونت را تجربه کرده اند.

شما می توانید با ما تماس بگیرید - در سراسر ساعت.

ما به شما گوش می دهیم. با هم خواهیم فهمید که ایا اقامت با ما راه حل خوبی برای شما است. ما می توانیم به شما مشاوره و راهنمایی در مورد انچه شما می توانید در وضعیت خود انجام دهید.

ما می توانیم با کمک های حقوقی به شما کمک کنیم، به شما در مورد اشتغال، حرفه یا چالش های خود در محل کار کمک کنیم. ما می توانیم به شما در ترتیبات ملاقات یا هر چیز دیگری که ممکن است بر روابط نزدیک شما سنگینی کند، کمک کنیم.
I et voldeligt forhold er det ikke kun de fysiske skader, der forårsager den mest langvarige smerte. Økonomisk vold er en skjult form for overgreb, der kan have dybtgående og ødelæggende konsekvenser for dem, der udsættes for det. Men hvad er økonomisk vold, hvordan manifesterer det sig, og hvordan kan Ellestedet hjælpe dig, hvis du er fanget i et mønster af økonomisk kontrol og manipulation? Læs mere på ellestedet.dk#ellestedet #kvindekrisecenterfyn  #voldmodkvinde #økonomiskvold
خشونت ناموسی یک مسئله تاریک و پیچیده است که بسیاری از جوامع را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می دهد. این نوعی خشونت است که عمیقا ریشه در سنت ها، فرهنگ و هنجارهای اجتماعی دارد و به ویژه زنان و دختران جوان را تحت تاثیر قرار می دهد. خشونت مربوط به ناموس یک اصطلاح گسترده است که شامل اشکال مختلف سوء استفاده و سرکوب است که برای محافظت از افتخار خانواده و حمایت از هنجارهای سنتی اجتماعی انجام می شود. این موارد عبارتند از: کنترل اجتماعی در روابط و خانواده سفرهای اموزشی باج خواهی عاطفی مرکزی به این نوع خشونت مفهوم "افتخار" است که در ان شهرت خانواده به رفتار و رفتار اعضای خانواده بستگی دارد #Ellestedet #kvindekrisecenter #æresrelateretvold #æresrelateredekonflikter #æresrelateretvoldogkontrol.
"Ellestedet به معنای همه چیز برای من است. من واقعا کمک های حرفه ای دریافت کرده ام. از من محافظت شده به بدن استرس زده من زمان و ارامش داده شده است تا سرعت خود را کاهش دهد. من با غذا و ماساژ لوس شدم. شب و روز برای شما کار می کنند. من ارزو می کنم کسانی که در خانه نشسته اند در یک ازدواج سوء استفاده جرات به گام امدن به اینجا"از یک زن ❤️ #Ellestedet #kvindekrisecenter #liveftervold #kvinder #kvindekrisecenterfyn
امروز روز زن است، و البته ما نیز ان را در Ellestedet به روش ارام خودمان جشن می گیریم. خواننده کانتری فونن سرگرد بریت نیکولایسن با گیتار و صدای گرم خود می اید و ما را در قلب نرم می کند. موسیقی به ما یاداوری می کند که چقدر قوی هستیم وقتی که در زمان های دشوار از یکدیگر حمایت می کنیم و به یکدیگر کمک می کنیم# Ellestedet #IWD2024 #InspireInclusion #kvindekrisecenterfyn #støtkvinder
ایا شما در برش خوب هستید یا کسی را می شناسید که خوب است؟ ما می خواهیم یک ارایشگر داوطلب که از زمان به زمان می ایند و تر و تمیز کردن قفل از زنان که با ما برای یک دوره طولانی از زمان باقی می ماند و که در نتیجه نیاز به انجام کمی در مورد خارج به منظور احساس بهتر در داخل.  اگر شما یا کسی هستید که می شناسید، دوست داریم از شما بشنویم.#Ellestedet #frisør #kvindekrisecenter #frivillig #kontaktos #kvinderkrisecenterfyn
دریافت

کمک

حال حاضر
منویمنوی دایره Linkedin فیس بوک پینترست Youtube Rss توییتر اینستاگرام فیس بوک خالی فارسی لینک خالی پینترست Youtube توییتر اینستاگرام